Kviečiame Ukmergės rajono gyventojus teikti paraiškas dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kviečia Ukmergės rajono gyventojus,  2021 metais įsirengusius buitinius nuotekų valymo įrenginius (toliau – Įrenginiai), teikti paraiškas daliniam kompensavimui gauti.

Paraiškas gali teikti Ukmergės rajono savivaldybės individualių ir daugiabučių namų gyventojai (toliau - Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravusieji Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje ir įrengę buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius ten, kur nėra ir ateinančius du metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Su paraiška pateikiami dokumentai: Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (ne senesnis, kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti įrenginiai, kopija; Įrenginių  statybą leidžiančio dokumento kopija; jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja Įrenginių įrengimui; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemėje); gyvenamosios vietos deklaracija; įrenginių pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas); Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (Įrenginių sertifikatas); Įrenginių tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo-derinimo darbų akto kopija; UAB „Ukmergės vandenys“ išduota pažyma dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 2 metus) arba UAB „Ukmergės vandenys“ išduotų prisijungimo sąlygų projektavimui kopija; Sutarties su Įrenginių gamintoju ar kitu asmeniu dėl Įrenginių eksploatacijos arba Įrenginių savininko įsipareigojimas užtikrinti nuotekų valymo įrenginių eksploatavimą  pagal gamintojo pateiktą instrukciją ir valytų nuotekų laboratorinę kontrolę; dalinio kompensavimo prioritetus (daugiavaikės šeimos; socialinę paramą gaunantys asmenys, jei būste gyvena neįgalus asmuo arba asmenys įrašyti į rezervinį sąrašą kompensacijai gauti) įrodantys dokumentai.

Paraiškos nevertinamos:

1. Pareiškėjų, kurie turi arba turėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 2 metus);

2. Pareiškėjų, kurių registruota gyvenamoji vieta nėra Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų spalio 1 dienos Ukmergės rajono savivaldybės administracijai:

  • tiesiogiai, adresu Kęstučio a.3, Ukmergė (dokumentus galima palikti prie įėjimo esančioje pašto dėžutėje);
  • paštu, adresu Kęstučio a.3, Ukmergė;
  • elektroniniu paštu, adresu priimamasis@ukmerge.lt .

Už įrengtus įrenginius Pareiškėjams, atitinkantiems reikalavimus,  kompensuojama 800 (aštuoni šimtai) eurų. 

Atkreipiame dėmesį, kad statant  II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas nuotekų valyklas (nuotekų valymo įrenginius) privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kuriam gauti turi būti rengiamas supaprastintas statybos projektas.

Paraiškos forma (.docx)
Aprašas (.pdf)

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistę Irmą Paškevičienę,  tel. (8 340) 60267, 8686 09851, irma.paskeviciene@ukmerge.lt