Pagalba globėjams (rūpintojams) budintiems globotojams įtėviams šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Paslaugos aprašymas

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS), BUDINTIEMS GLOBOTOJAMS, ĮTĖVIAMS IR ŠEIMYNŲ DALYVIAMS AR BESIRENGIANTIEMS JAIS TAPTI – atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.  

Paslaugos teikimo trukmė

Kaip nurodyta Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paslaugos kaina

Nemokama

Paslaugos gavėjas

Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais asmenys.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės globos centras

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės globos centras, Vilniaus g. 87, Ukmergė,  tel. 8 602 12579, Ramunė Lisauskienė el. paštas r.lisauskiene@ugcentras.lt

Prašymo forma (-os)

-

Aprašymas klientui

Jeigu Jūs dar tik svarstote apie galimybę tapti globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, įtėviu ar šeimynų dalyviu ir norite apie tai pasikalbėti su globos centro specialistu, paskambinkite telefonu 8 602 12579 arba nuvykite į Ukmergės globos centrą (2 a.), Vilniaus g. 87, Ukmergė.

Jeigu norite globoti vaiką, pirmiausiai turite kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistę Aistę Naruševičiūtę (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. 8 340  60341, el. paštas a.naruseviciute@ukmerge.lt) ir pateikti reikiamus dokumentus. Visi surinkti dokumentai bus teikiami Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui, kur skyriaus specialistai patikrins informaciją apie Jūsų šeimą. Jei patikrinus visus dokumentus, Jūs atitiksite asmens, galinčio tapti globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju, įtėviu ar šeimynų dalyvio reikalavimus, būsite nukreipti dalyvauti GIMK mokymuose, kuriuos organizuoja Ukmergės globos centre dirbantys specialistai.

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-01-19 įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  4. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-08-26 sprendimas Nr. 7-190 „Dėl Ukmergės globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.