Pagalba į namus

Paslaugos aprašymas

PAGALBA Į NAMUS – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugos teikimo trukmė

Iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos kaina

Asmens mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugos valandų skaičiaus, tačiau negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

Paslaugos gavėjas

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės socialinių paslaugų centras;

https://ukmergesspc.lt/pagalbos-i-namus-paslaugos/

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija;

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, 102 kab., tel. 8 340 51924, 8 635 58490, el. paštas info@ukmergesspc.lt.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, Klaipėdos g. 24, Ukmergė, tel. 8 340 63059, el. paštas ukmergesneigaliujudraugija@yahoo.com;

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga, Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė, tel. 8 340 63715, el. paštas uknesa@gmail.com.

Seniūnijų gyventojams pageidaujantiems gauti pagalbos į namus paslaugas gali tarpininkauti – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą:

 • Deltuvos seniūnijoje – Evelina Markevičienė, tel. 8 340 47168, el. paštas e.markeviciene@ukmerge.lt;
 • Lyduokių seniūnijoje – Vilija Andriūnienė, tel. 8 340 42425, el. paštas v.andriuniene@ukmerge.lt;
 • Pabaisko seniūnijoje – Ramunė Žvirblienė tel. 8 340 41466, el. paštas r.zvirbliene@ukmerge.lt;
 • Pivonijos seniūnijoje – Rima Diržauskienė, tel. 8 340 51642, el. paštas r.dirzauskiene@ukmerge.lt;
 • Siesikų seniūnijoje – Danutė Lengertienė, tel. 8 340 46690, el. paštas d.lengertiene@ukmerge.lt;
 • Šešuolių seniūnijoje – Daiva Macijauskienė, tel. 8 340 58975, el. paštas d.macijauskiene@ukmerge.lt;
 • Taujėnų seniūnijoje – Jurgita Levickienė, tel. 8 340 45293, el. paštas j.levickiene@ukmerge.lt;
 • Veprių seniūnijoje – Aušra Grumčienė, tel. 8 340 41185, el. paštas a.grumciene@ukmerge.lt;
 • Vidiškių seniūnijoje – Vilma Uselienė, tel. 8 340 46253, el. paštas v.useliene@ukmerge.lt;
 • Želvos seniūnijoje – Laima Pliukštienė, tel. 8 340 42123, el. paštas l.pliukstiene@ukmerge.lt;
 • Žemaitkiemio seniūnijoje – Danguolė Aukštuolienė, tel. 8 340 41936, el. paštas d.aukstuoliene@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.doc)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);
 4. pažymą apie 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl pagalbos į namus paslaugų gautas pajamas (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose).

PASTABA. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 kovo 25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 sausio 30 d. sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.