Parama maisto produktais

Paslaugos aprašymas

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį

Paslaugos kaina

Nemokamai

Paslaugos gavėjas

Asmenys (šeimos), kai vienam šeimos nariui tenkančios pajamos per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio (193,50 EUR).

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės socialinių paslaugų centras https://ukmergesspc.lt/parama-maisto-produktais/

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės miesto gyventojams

 • Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 8 340 51924, el. paštas info@ukmergesspc.lt.

Seniūnijų gyventojams Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą:

 • Deltuvos seniūnijoje – Evelina Markevičienė, tel. 8 340 47168, el. paštas e.markeviciene@ukmerge.lt;
 • Lyduokių seniūnijoje – Vilija Andriūnienė, tel. 8 340 42425, el. paštas v.andriuniene@ukmerge.lt;
 • Pabaisko seniūnijoje – Ramunė Žvirblienė tel. 8 340 41466, el. paštas r.zvirbliene@ukmerge.lt;
 • Pivonijos seniūnijoje – Rima Diržauskienė, tel. 8 340 51642, el. paštas r.dirzauskiene@ukmerge.lt;
 • Siesikų seniūnijoje – Danutė Lengertienė, tel. 8 340 46690, el. paštas d.lengertiene@ukmerge.lt;
 • Šešuolių seniūnijoje – Daiva Macijauskienė, tel. 8 340 58975, el. paštas d.macijauskiene@ukmerge.lt;
 • Taujėnų seniūnijoje – Jurgita Levickienė, tel. 8 340 45293, el. paštas j.levickiene@ukmerge.lt;
 • Veprių seniūnijoje – Aušra Grumčienė, tel. 8 340 41185,  el. paštas a.grumciene@ukmerge.lt;
 • Vidiškių seniūnijoje – Vilma Uselienė, tel. 8 340 46253, el. paštas v.useliene@ukmerge.lt;
 • Želvos seniūnijoje – Laima Pliukštienė, tel. 8 340 42123, el. paštas l.pliukstiene@ukmerge.lt;
 • Žemaitkiemio seniūnijoje – Danguolė Aukštuolienė, tel. 8 340 41936, el. paštas d.aukstuoliene@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, 1 priedas (.doc)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, 1 priedas);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai);
 4. pažyma apie pajamas (visų šeimos narių per paskutinius 3 kalendorinius mėnesius iki kreipimosi dėl paramos);
 5. teismo nutartį dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaikų išlaikymo;
 6. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose).

Reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-09-20 įsakymas Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“.