Norintiems prekiauti

Informacija dėl prekybos kalėdinės eglutės įžiebimo šventės metu
2021 m. gruodžio 11 dieną, 16 valandą, prie Kultūros centro bus įžiebta miesto Kalėdinė eglutė. Apie artėjančias šventes praneš šviečiantis Kalėdinis karavanas, kuris atveš Kalėdų Senelį, o gerą nuotaiką dovanos grupė ,,Antikvariniai Kašpirovskio dantys". Tradiciškai dangus nušvis šventiniais fejerverkais!
Visus tautodailininkus, amatininkus ir prekybininkus, ūkininkus ir verslininkus, norinčius prekiauti renginio metu, kviečiame dalyvauti ir ant savo spalvingų prekystalių išdėlioti originalias dovanų idėjas, tradicinius skonius  ir šventiškus kvapus...   

Atkreipiame dėmesį, kad prekybos vieta turi atitikti Kalėdų mugės tematiką.

Užpildytų ir pasirašytų prašymų bei reikalaujamų dokumentų kopijos iki gruodžio 3 dienos pateikiamos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Ukmergės miesto seniūnijai: paštu (Vytauto g. 88, Ukmergė), elektroniniu paštu r.matukas@ukmerge.lt (dokumentai turi būti pilnai užpildyti, PDF formatu, nuskenuoti ir pasirašyti).

Leidimai bus siunčiami el. paštu arba juos reikės atsiimti miesto seniūnijoje ne vėliau kaip 2021-12-08.

Už prekybą atsakingas asmuo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Ukmergės miesto seniūnijos vyr. specialistas Ričardas Matukas r.matukas@ukmerge.lt, tel. 8 640 22115

Rinkliavos mokėjimo rekvizitai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija (kodas 188752174). Sąskaitos Nr. LT307182400001130645, AB Šiaulių bankas (banko kodas 71824). Įmokos kodas 53481

Asmuo, pateikęs prašymą prekiauti, užtikrina, kad asmenys, prekiausiantys renginio metu, atitiks bent vieną iš šių kriterijų:

 1. Yra pasiskiepiję nuo COVID-19 ligos ir turi Galimybių pasą.
 2. Persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).
 3. Atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą.
Norintys prekiauti kulinarinio paveldo gaminiais ar maisto produktais pateikia:
 1. Nustatytos formos prašymą*;
 2. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu ir parašu);
 3. Verslo liudijimo ar įmonės registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 4. Tautinio paveldo sertifikato kopiją (jei turite).
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Vienkartinė rinkliava už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) masinių renginių ir švenčių metu – 14 Eur už vieną dieną (1 vieta – iki 10 mploto)

Norintys prekiauti tautodailės gaminiais ir kitomis ne maisto prekėmis pateikia:

 1. Nustatytos formos prašymą*;
 2. Verslo liudijimą ar registravimo pažymėjimo kopiją (patvirtintą įmonės antspaudu (jei privaloma jį turėti) ir parašu);
 3. Gaminių nuotrauką (neprivaloma);
 4. Tautodailininko pažymėjimo kopiją (jei turite).
 5. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją

Vienkartinė rinkliava už leidimo išdavimą prekiauti (teikti paslaugas) masinių renginių ir švenčių metu – 14 Eur už vieną dieną (1 vieta – iki 10 mploto)

3. Vienkartinė rinkliava už leidimo išdavimą laikinoms kavinėms masinių renginių ir švenčių metu – 60 Eur už vieną dieną, renginių metu – 30 Eur už vieną dieną (1 vietą, kai aptarnavimo plotas neviršija 50 m2);
4. Vienkartinė rinkliava už leidimo išdavimą maisto vagonėliams, palapinėms, kuriose gaminamas maistas, bet nėra sėdimų vietų lankytojams masinių renginių ir švenčių metu – 40 Eur už vieną dieną, renginių metu – 20 Eur už vieną dieną (1 vietą (palapinė iki 10 m2);

VISŲ DALYVAUJANČIŲ PRAŠOME LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS REKOMENDACIJŲ, PREKYBOS VIETOS TURI BŪTI ĮRENGTOS TIK PAGAL NUSTATYTUS REIKALAVIMUS:

 • PREKYBOS VIETOJE PRIVALOMA TURĖTI DEZINFEKCIJOS PRIEMONIŲ;
 • UŽTIKRINTI SAVO PREKYBOS TERITORIJOJE PIRKĖJŲ SRAUTŲ VALDYMĄ;
 • TURĖTI INFORMACINĮ NURODYMĄ DĖL SAUGAUS ATSTUMO LAIKYMOSI EILĖSE;
 • PARDAVĖJAMS REKOMENDUOJAME MŪVĖTI PIRŠTINES, DĖVĖTI APSAUGINĘ KAUKĘ.

SVARBU!!! PREKYBOS VIETOS SCHEMOJE YRA SUNUMERUOTOS IR PRISKIRIAMOS PREKYBININKAMS EILĖS TVARKA (.pdf)

DĖL PREKYBOS LAIKO

Į šventę prekybininkai 2021 m. gruodžio 11 d. gali atvykti nuo 14.00 val. iki 15.00 val.
Iki mugės pradžios – 16.00 val. turi būti galutinai parengtos prekybos vietos ir iš teritorijos patrauktos transporto priemonės.

DĖL PREKYBOS VIETOS DYDŽIO

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visos prekybos vietos yra patvirtinto dydžio – 10 kv. m.

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS

Informuojame, organizatoriai neaprūpins elektros energija, todėl prekybininkai, naudojantys elektros energiją, privalo turėti elektros tiekimo įrangą – generatorių.

DĖL TEISĖS AKTŲ LAIKYMOSI

Informuojame, kad renginio metu privaloma laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų, reglamentuojančių prekybą ekstremaliosios situacijos laikotarpiu.

Taip pat privaloma būti susipažinus su Prekybos Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis(.doc), ir jų laikytis.

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
 3. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 7-56 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“;
 4. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 7-187 „ Dėl vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 7-101 „Dėl prekybos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 7-188 „Dėl viešųjų vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono teritorijoje, sąrašo patvirtinimo“(.doc).

Už pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius gali panaikinti leidimą prekiauti, jei gauna kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus apie nustatytus šių taisyklių pažeidimus. 

* Pasirašydami prašymą prekybai, Jūs patvirtinate, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Ukmergės rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188752174, adresas: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė, tel. (8 340) 60302, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt). Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų prašymą/skundą/pareiškimą. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui/skundui/pareiškimui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime išnagrinėti Jūsų skundo/prašymo/pareiškimo ir/ar suteikti administracinės paslaugos. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius) ir pasikonsultuoti su Asmens duomenų apsaugos pareigūnu el. p. dap@ukmerge.lt. Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite www.ukmerge.lt.

APRAŠAS VISŲ PREKYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMUI (.docx)
PRAŠYMAS PRAMOGINĖMS PASLAUGOMS MASINIO RENGINIO METU (.pdf)
PRAŠYMAS PREKYBAI DUKSTYNOS KAPINĖSE (.pdf)
PRAŠYMAS PREKYBAI EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖJE (.pdf)
PRAŠYMAS PREKYBAI VIEŠOJO RENGINIO METU (.pdf)
PRAŠYMAS PREKYBAI, PASLAUGOMS VIEŠOJE VIETOJE (.pdf)
PRAŠYMAS TEIKTI MAITINIMO PASLAUGAS MASINIO RENGINIO METU (.pdf)

Prekiautojai šventės metu
Susiję kontaktai
Rašykite
r.matukas@ukmerge.lt
Skambinkite
8 640 22115