Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

Nevyriausybinės organizacijos įgyvendinančios socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektus teikia socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems padedančias atkurti ir palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, paslaugas didinančias neįgaliųjų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Šiais metais Ukmergės rajone vykdomi 4 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. Projektų įgyvendinimo metu nevyriausybinės organizacijos teikia neįgaliesiems paslaugas šiose veiklos srityse:

  • Neįgaliųjų dienos užimtumo, kuris apima neįgaliųjų kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimą ir atkūrimą; socialinių įgūdžių stiprinimą, ugdymą ir atkūrimą; pažintinių funkcijų formavimą; saviraiškos įgūdžių lavinimą ir palaikymą.
  • Individualios pagalbos neįgaliajam, kuri apima: pagalbą neįgaliajam lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (neįgaliojo palydėjimas pavėžėjimas, pagalba sprendžiant kylančias problemas); informacijos teikimą asmeniui, turinčiam klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jo neįgalumo pobūdį; pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus; asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, mokymą spręsti dėl asmens negalios buityje kylančias problemas.
  • Pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius.
  • Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, kolektyvuose, klubuose.
  • Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimo bei populiarinimo, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose.
  • Pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams.

Neįgalieji ir jų šeimos nariai pageidaujantys gauti socialinės reabilitacijos paslaugas 2021 m. gali kreiptis į paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas.

 

Organizacija vykdanti projektą 2021 m.

Buveinės adresas

Kontaktiniai duomenys

Teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

Staniūnų g. 66, Panevėžys

Tel. 845 433292
el. paštas panut@lass.lt
Facebook ikona prie LASS nuorodos LASS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali pagalba neįgaliajam

Ukmergės rajono gyventojams paslaugos teikiamos
VšĮ LASS Šiaurės rytų centro Ukmergės rajono filiale, Deltuvos g. 20-41 Ukmergė,
Tel. (8 340) 56633, mob. tel. 867452953
El. paštas a.kreiziene@gmail.com

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga

Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė

Tel. (8 340) 63715
El. paštas uknesa@gmail.com
Facebook ikona prie Ukmergės KNS nuorodos Ukmerges KNS

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali pagalba neįgaliajam

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija

Klaipėdos g. 24, Ukmergė

Tel. (8 340) 63059
El. paštas ukmergesrajononeigaliujudraugija@yahoo.comFacebook ikona prie Ukmergės ND nuorodos Ukmerges ND

Neįgaliųjų dienos užimtumas

Individuali pagalba neįgaliajam

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius

Neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose

Neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose

 

Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams

VšĮ ,,Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Gedimino pr. 1, Vilnius

Mob. tel. 8699 15484
El. paštas zmogus@zmogui.lt

Individuali pagalba neįgaliajam

Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius

 

Ukmergės rajono gyventojams ,,Socialinio taksi“ paslaugos teikiamos jas užsisakius 
mob. tel. 8 687 44001 arba www.socialinistaksi.lt
Facebook ikona prie Socialinis taksi nuorodos Socialinis taksi