Projektai

Projektas „LYDERIŲ LAIKAS 2“

Kviečiame registruotis į antrąjį Nacionalinį švietimo lyderystės forumą, kuris vyks 2014 m. kovo 6–7 dienomis Vilniaus lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76, Vilnius). Šių metų forumo moto – „Lietuvos kryptis → sėkmingas mokymasis“.

Nuorodą registracijai ir informaciją rasite projekto svetainėje čia

Lyderių laikas logotipas
Ukmergės rajono savivaldybės mokyklos dalyvauja „Lyderių laikas 2“ projekte

Penkios Ukmergės rajono mokyklos – Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijos, Želvos vidurinė, Dukstynos bei Vidiškių pagrindinė – dalyvauja „Lyderių laikas 2“ projekte. Ukmergės rajono modelio turinio kūrybinė komanda pasirengusi sukurti „Partneriško bendradarbiavimo modelį“ veiksmingam mokymui(si) įgalinti. Pagrindiniai šio modelio tikslai – plėtoti bendradarbiavimą tarp skirtingas ugdymo programas vykdančių mokyklų, skatinti socialinių partnerių dalyvavimą ugdyme, stiprinti ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių. Projekte dalyvaujančios mokyklos dalinasi kūrybinėmis idėjomis:Pokalbis su formaliųjų magistrantūros studijų dalyviais

Adolfu Girdžiūna, Vitalija Žiupkiene, Edita Usoniene, Dariumi Kaplūnu

Projekto „Lyderių laikas 2“ atrankoje buvo kviečiamos dalyvauti  savivaldybės, norinčios atsinaujinti, sukurti  ir įgyvendinti  unikalius lyderystės modelius. Norą dalyvauti šiame projekte buvo pareiškusios 36 savivaldybės, atrinkta – 15:  Biržų, Panevėžio, Kretingos, Rokiškio, Vilkaviškio, Prienų, Šakių, Kėdainių, Ignalinos, Telšių, Skuodo, Vilniaus, Ukmergės rajonų,  Šiaulių ir Vilniaus miestų savivaldybės.  2012 metų  balandžio 2 dieną buvo pasirašyta sutartis Nr. (21.4)-8ESLL2-1-16/20-224 tarp pagrindinio projekto „Lyderių laikas 2“  vykdytojo  Švietimo ir mokslo ministerijos  Švietimo aprūpinimo centro ir Ukmergės rajono savivaldybės.  Viena iš pagrindinių projekto veiklų – sukurti unikalų savivaldybės ir mokyklos lyderystės modelį. Šiai veiklai įgyvendinti suburta  10 žmonių komanda. Jau įvyko penki komandos darbiniai susitikimai. Kuriant modelį komandai talkina konsultantai –Alvyra Galkienė ir Audrius Matiukas. Mūsų savivaldybės  kūrybinė komanda pasirinko tobulinti bendradarbiavimą ir sukurti  „Partneriško bendradarbiavimo  modelį  veiksmingam mokymui(si)  įgalinti“. Šiame etape tariamės, kokios papildomos informacijos ir duomenų mums reikia, kad sukurta bendradarbiavimo sistema būtų veiksminga.

„Lyderių laikas2“ projektas suteikia ir daugiau galimybių. Keturiems  pedagogams – Antano Smetonos gimnazijos direktoriui Adolfui Girdžiūnai, jo  pavaduotojai ugdymui –Vitalijai Žiupkienei, Dukstynos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Editai  Usonienei ir Taujėnų vidurinės mokyklos mokytojui Dariui Kaplūnui sudarytos galimybės studijuoti  ISM Vadybos ir ekonomikos  universitete  švietimo lyderystės studijų programą.  Dar penkiolika rajono  pedagogų atrinkta studijuoti  neformaliojoje programoje „Švietimo lyderystė“ (2012-2014 m. etapas). Galima pasidžiaugti, kad norinčių mokytis skaičius buvo dvigubai didesnis. Vadinasi, mūsų mokytojai nori ne tik patys  tobulėti, bet ir siekia sukurti rajone palankią lyderystei aplinką.  Deja, vietų skaičius, skirtas rajonui, ribotas.

Dalė Steponavičienė,
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja


Trys klausimai formaliųjų magistrantūros studijų dalyviams: Vitalijai Žiupkienei, Dariui Kaplūnui, Adolfui Girdžiūnai ir Editai Usonienei:

1. Kas paskatino jus mokytis ISM magistrantūros studijose?

2. Ar magistrantūros studijų programos tenkina jūsų lūkesčius?

3. Kokią pasirinkote magistrinio darbo temą? Kuo ji bus naudinga rajonui?

 
VITALIJA ŽIUPKIENĖ

1. Visų pirma, studijuoti paskatino naujos pareigos: ilgą laiką dirbau mokytoja, tapau gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. Nors dirbdama mokytoja aktyviai dalyvavau mokyklos veikloje, organizavau renginius, dirbau įvairiose darbo grupėse,  tačiau    pajutau  vadybos žinių  stoką. Iš prigimties esu naujovių šalininkė, man įdomu išbandyti ne tik save, bet patikrinti naujoves praktika, todėl, kai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto  skyrius pateikė siūlymą dalyvauti konkurse, neabejodama sutikau. Ir nenusivyliau nė akimirką. Jau pirmieji moduliai, kurių tikslas- išlaisvinti kūrybiškumą ir atsisakyti stereotipų, pranoko bet kokius lūkesčius ir atvėrė tokias platumas, kurių nesitikėjau. Drąsiai galiu pasakyti - tai nuostabi  likimo dovana, tai neįkainojama patirtis, kurios jokie kursai, kiti mokslai nebūtų suteikę.

2. Iš tiesų, magistrantūros studijų programos aprėpia įvairius švietimo aspektus: ne tik dalinamės savo  patirtimi, studijuojame literatūrą, nagrinėjame užsienio šalių diegiamas naujoves, bendradarbiaudami   grupėse kuriame  įdomius projektus. Stebėtinai greitai išsitrynė ribos tarp dirbančių švietimo ministerijos padaliniuose, švietimo skyriuose ir mokyklose. Neliko, anot dėstytojo G. Cibulsko, „jie“ ir „mes“. Taigi, atsiranda susikalbėjimas, tvarus bendradarbiavimas.  Tai, ką gaunu savaitgalinėse paskaitose, taikau ir savo darbe, skatinu mokytojus imtis iniciatyvos, dalinamės lyderyste. Kai kas klausia, ar nesunku dirbti ir mokytis. Atsakau, kad sunku, bet labai  įdomu, tikra atgaiva sielai.

3. Magistrinio darbo tema - dar gali šiek tiek keistis: „Motyvacijos veiksniai, skatinantys mokytojų pozityvų požiūrį į strateginius pokyčius“. Tai aktuali tema daugeliui pedagogų. Pasaulyje vyksta daugybė pokyčių, kinta ir mokytojų vaidmuo. Mokytojas jau ne žinių teikėjas, greičiau konsultantas, pagalbininkas mokiniui. Sunku suvokti, jog reikia nuolatos mokytis ir keistis; kitaip tariant, išgyventi nuolatinę reformą. Taigi, teks išsiaiškinti, kas mokytojus motyvuotų dirbti kūrybiškai, parengti motyvacijos skatinimo būdus ir pan.

DARIUS KAPLŪNAS

1. Jau senai galvoje kirbėjo mintis, kaip pagerinti mokymo ir mokymosi proceso kokybę švietimo įstaigose. Kaip sėkmingai pritaikyti nuolat tobulėjančias IT technologijas ugdymo procese. Be abejonės, tai noras atsinaujinti, didinti vadybines kompetencijas. Todėl labai džiaugiuosi turėdamas galimybę studijuoti ISM magistrantūroje. Čia susitinka įvairių institucijų lyderiai, dalinasi patirtimi, teikia pasiūlymus kaip tobulinti švietimo procesą. Tai – nuostabu!

2. Studijų programos apima visų vadybinių kompetencijų, kurios yra pritaikytos švietimo institucijoms, tobulinimą, plečia lyderystės sampratą. Todėl įgytas vadybines ir lyderystės žinias bus galima pritaikyti savo profesinėje veikloje, tai  leis aktyviai dalyvauti švietimo procese, tiek institucijos, tiek savivaldybės lygmenyje. Galima drąsiai teigti, kad  studijų programos tenkina mano lūkesčius. Svarbiausia yra neužmiršti, kad visų mūsų pagrindinis tikslas – vaikų ateitis.

3. Mano magistrinio darbo tema – „Pedagogų asmeninė karjera švietimo sistemoje“.  Karjeros sąvoka apima platesnį kontekstą, negu dažnai manoma. Į ją įeina ne tik kilimas karjeros laiptais organizacijoje, bet ir asmeninis tobulėjimas. Šiuolaikinėje visuomenėje asmeninei karjeros raiškai  vis dar yra skiriama per mažai dėmesio. Švietimo sistemoje pedagogams atsiranda vis daugiau asmeninės karjeros galimybių. Kokios yra asmeninės karjeros raiškos  galimybės, kaip pedagogas jas panaudoja? Todėl išanalizavus pedagogų asmeninękarjerą švietimo sistemoje  įtakojancius veiksnius, bus galima parengti pasiūlymus pedagogui. Kuo daugiau pedagogų rajone sužinos apie asmeninės karjeros plėtros galimybes, tuo  daugiau rajono švietimo įstaigose atsiras lyderių, o tai suteiks galimybę tobulinti visą ugdymo procesą.

ADOLFAS GIRDŽIŪNA

1. Mokymosi visą gyvenimą principas man visada buvo svarbus, todėl  niekada ir nenustojau mokęsis. Vadovaujant gimnazijai tenka prisiimti atsakomybę už įstaigos, darbuotojų ir savęs vystymą, todėl, norėdamas priimti pagrįstus sprendimus, turiu būti susipažinęs su naujausiomis akademinėmis švietimo vadybos bei lyderystės teorijomis. Tikiu, kad naujai įgytos žinios ir kompetencijos leis aktyvinti gimnazijos veiklą ir turės įtakos sėkmingam mokinių mokymui ir mokymuisi.
Man magistratūros studijos yra ne tik iššūkis, bet ir galimybė išbandyti save kitoje aplinkoje, pritaikyti įgytas žinias praktinėje veikloje, pasitikrinti savo vertybes bei sustiprinti pasitikėjimą savo gebėjimais. Projektas „Lyderių laikas 2“ suteikia puikias galimybes bendrauti su aktyviais bei autentiškais žmonėmis, kurie keičia mūsų pasaulį. Manau, kad visiems Švietimo lyderystės studijų programos studentams labai pasisekė, kad galime studijuoti būtent ISM vadybos ir ekonomikos universitete.

2. Švietimo lyderystės studijų programa yra labai intensyvi ir vertinga. Tikėjausi įdomių ir sunkių studijų, tačiau realybė viršijo mano lūkesčius. Nuo 2012 m. kovo mėnesio su mumis ISM vadybos ir ekonomikos universitete  dirba labai profesionalūs dėstytojai, kuriems svarbu ne tik perteikti naujausias švietimo vadybos, projektų rengimo, psichologijos ir kitas žinias, bet ir stiprinti lyderių kompetencijas, ugdyti kūrybiškumą. Studijų programoje gausu praktinių užduočių, kurios yra pakankami sudėtingos, bet turi didelę išliekamąją vertę. Studijos ISM magistratūros studijose svarbios dar ir tuo, kad užsimezgė puikūs ryšiai su įvairių švietimo institucijų atstovais, kurie skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir gerosios praktinės patirties sklaidą.

3. Mano magistrinio darbo tema yra „Aukštesnių klasių mokinių karjeros sprendimo priėmimas“. Ši tema aktuali tuo, kad  daugelis mokinių, planuodami ir pasirinkdami savo karjeros kelią patiria stresą, kol priima galutinį sprendimą. Tą jų sprendimą  įtakoja labai daug veiksnių ir neretai pasirinkta tolimesnių studijų kryptis nepatenkina jų lūkesčių. Tikiuosi, kad šiuo darbu galėsiu pagerinti mokinių karjeros planavimo sistemą, padėti mokiniams sėkmingai planuoti ir valdyti asmeninę karjerą.

EDITA USONIENĖ

1. Mokykla, kurioje dirbu, gyvena nuolatinio mokymosi ir atsinaujinimo filosofijoje. Mes džiaugiamės iniciatyviais mokytojais, sveikiname originalias ir visai bendruomenei naudingas idėjas, skatiname aktyvią veiklą ir puoselėjame argumentuotą kaitos planavimą. Tokioje bendruomenėje dirbantys žmonės, tiesiog, neturi teisės likti pasiektų laimėjimų lygyje ir tekintis tik sukauptos patirties įžvalgomis. Esu įsitikinusi, kad kitus mokinti ir vesti bendro tikslo link gali tik tas, kuris pats nuolat mokosi, kuris išdrįsta keisti ir keistis, kuris geba deramai priimti iššūkius. „Lyderių laikas-2“ magistro studijos ISM yra puiki galimybė pagilinti ir atnaujinti vadybines žinias pačia moderniausia informacija, stebėti kitų sėkmingų mokyklų ir jų vadovų patirtį, išplėsti požiūrį į vadybą, kaip labai integralią ir visa-apimančią poziciją.

2. ISM magistro studijos visiškai tenkina mano lūkesčius ir dar daugiau: manau, kad kiekvienas magistrantas, remdamasis moksliniais principais grįstomis teorijomis, atsinaujina ne tik vadybos srityje, bet ir savęs pažinimo bei tobulėjimo atžvilgiu. Studijuoti yra naudinga ir įdomu, o, turint mintyje rajono magistrantų komandą – malonu: bendrų darbų dėka, mes galime atsiskleisti ir džiaugtis sinerginiu grupės rezultatu. Asmeniniu lygiu – jaučiame vienas kito paramą ir palaikymą. Tai neįkainojama patirtis, kurios kitu būdu nelabai įmanoma gauti.

3. Magistrinio darbo tema: „Mokyklos vadovų pokyčių valdymo kompetencijos ir jų sąsajos su lyderyste“. Susipažinusi su šią temą atskleidžiančia literatūra, atlikusi tyrimą ir išanalizavusi gautus duomenis, tikiuosi rasti esmines priežastis, dėl kurių dalis rajono mokyklų iki galo neišnaudoja Išorės vertinimo teikiamos informacijos galimybių. Tikėtina, kad  mokyklų vadovai darbe ras priimtinų idėjų, orientuotų į paslaugos kokybę, ir atkreips dėmesį į neišnaudotas galimybes, kuriančias į tobulinimą nukreiptus pokyčius. Darbas gali pasitarnauti požiūrio į lyderystę kaitai ir puoselėjimui: nuo tradicinės link autentiškos.