SVV rėmimo fondas

2021 M. SVV RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO APŽVALGA

Prašoma subsidijų Lėšos pagal priemones Pateikta paraiškų Išmokėtos sumos

SVV konkursui pateiktos 29 paraiškos, subsidija skirta 28 paraiškoms (17 verslo subjektų).

Lėšų pasiskirstymas pagal priemones

Priemonė

Pateikta paraiškų

Finansuota paraiškų

Išmokėta suma Eur

1 priemonė

1

1

490,99

2 priemonė

4

4

4529,85

3 priemonė

5

5

1882,20

4 priemonė

0

0

0

5 priemonė

10

9

6586,88

6 priemonė

2

2

524,74

7 priemonė

0

0

0

8 priemonė

7

7

13426,25

Iš viso:

29

28

27440,91

  2021 m. finansuotų paraiškų sąrašas

Eil. nr.

Pareiškėjas

Skirta subsidijos suma Eur

1 PRIEMONĖ

Banko palūkanų ir finansinio lizingo palūkanų SVV subjektams dalinis subsidijavimas, įgyvendinant verslo plėtros projektus

1.

UAB „Artra“

490,99

2 PRIEMONĖ

Konkurencingumo didinimo programų (inovacijų versle programų) įgyvendinimo subsidijavimas

2.

Henrikas Kononovas

2000,00

3.

UAB „Gelos“

1450,00

4.

UAB „Tavo pramoga“

650,00

5.

Vytė Žiupkienė

429,85

3 PRIEMONĖ

SVV subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (perkvalifikavimo) išlaidų subsidijavimas

6.

UAB „Aestas“

700,00

7.

Ūkininkė Janina Stancikaitė-Strikienė

395,20

8.

UAB „Vensida“

418,00

9.

UAB „Daigola“

149,00

10.

MB Genmode

220,00

5 PRIEMONĖ

Viešinimo bei reklamos priemonių dalinis išlaidų subsidijavimas

11.

Irena Tijūnaitienė

1000,00

12.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas

193,60

13.

UAB „Fintakas“

73,00

14.

Ūkininkė Janina Stancikaitė-Strikienė

1000,00

15.

UAB „Gelos“

1000,00

16.

UAB „Vensida“

730,28

17.

Vytė Žiupkienė

1000,00

18.

UAB „Akeso LT“

1000,00

19.

MB Genmode

590,00

6 PRIEMONĖ

Naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimas

20.

UAB „Eterbit“

300,00

21.

UAB „Fintakas“

224,74

8 PRIEMONĖ

Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidos, patirtos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti dalinis/pilnas subsidijavimas

22.

UAB „Eterbit“

1799,00

23.

UAB „Vinkama“

2000,00

24.

UAB „Daigola“

2000,00

25.

UAB „Apskaita laiku“

2000,00

26.

UAB „Vensida“

1627,25

27.

MB „Ekskursantas“

2000,00

28.

MB Genmode

2000,00

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyrių tel. 8 340 60343 arba el. p. [email protected]


Priedai:

Aprašas (.pdf)
Aprašo 1 priedas (.docx)