Trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

Paslaugos aprašymas

TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA – tai visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senų žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Į socialinės globos namus nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas trumpalaikės socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ar priežiūra ir kuriems teikiamos socialinės paslaugos į namus yra neefektyvios.

Paslaugos teikimo trukmė

Suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims

ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.

Paslaugos kaina

Mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Paslaugos gavėjas

 • Suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys.

Paslaugą teikianti įstaiga

Socialinės globos įstaigos, kurias trumpalaikės socialinės globos paslaugoms teikti pasirenka pats socialinės paslaugos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Viktorija Vaidotaitė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. (8-340) 60 341, el. paštas v.vaidotaite@ukmerge.lt;

Seniūnijų gyventojams Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą:

Deltuvos seniūnijoje - Evelina Markevičienė, tel. 8 340 47168, e.markeviciene@ukmerge.lt;

Lyduokių seniūnijoje - Vilija Andriūnienė, tel. 8 340 42425, v.andriuniene@ukmerge.lt;

Pabaisko seniūnijoje - Miglė Kačinskienė, tel. 8 340 41466, m.kacinskiene@ukmerge.lt;

Pivonijos seniūnijoje - Rima Diržauskienė, tel. 8 340 51642, r.dirzauskiene@ukmerge.lt;

Siesikų seniūnijoje - Danutė Lengertienė, tel. 8 340 46690, d.lengertiene@ukmerge.lt;

Šešuolių seniūnijoje - Daiva Macijauskienė, tel. 8 340 58975, d.macijauskiene@ukmerge.lt;

Taujėnų seniūnijoje - Jurgita Levickienė, tel. 8 340 45293, j.levickiene@ukmerge.lt;

Veprių seniūnijoje - Aušra Grumčienė, tel. 8 340 41185, a.grumciene@ukmerge.lt;

Vidiškių seniūnijoje - Vilma Uselienė, tel. 8 340 46253, v.useliene@ukmerge.lt;

Želvos seniūnijoje - Audronė Rutavičienė, tel. 8 340 42123, a.rutaviciene@ukmerge.lt;

Žemaitkiemio seniūnijoje - Danguolė Aukštuolienė, tel. 8 340 41936, d.aukstuoliene@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.docx) ↓
Prašymas dėl apgyvendinimo globos įstaigoje (.docx) ↓

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. motyvuotas laisvos formos asmens (jo atstovų) prašymas dėl jo apgyvendinimo globos įstaigoje (pridedama);
 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 1. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 2. dokumentai apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius, neįgalumo, darbingumo ar specialiųjų poreikių lygius bei rekomendacijas dėl pagalbos poreikio;
 3. Teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba).

PASTABA: Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-06-14 įsakymas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-01-30 sprendimas Nr. 7-12 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 ,,Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.