Vaikų dienos socialinė priežiūra

Paslaugos aprašymas

VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA – dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Paslaugos teikimo trukmė

Ne mažiau kaip 3 dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 valandas per dieną.

Paslaugos kaina

Nemokama

Paslaugos gavėjas

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
neįgalūs vaikai ir jų šeimos;
kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos).

Paslaugas teikianti įstaiga

 • Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras;
 • Ukmergės vaikų dienos centras „Gelbėkit vaikus“;
 • Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenė;
 • Ukmergės rajono Varinės bendruomenė;
 • Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenė;
 • Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė.

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Aistė Naruševičiūtė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 4 kab., tel. (8-340) 60 341, el. paštas a.naruseviciute@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

SP-8 (forma) (.docx) ↓

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jei nėra duomenų valstybės informacinėse sistemose);

PASTABA. Jei socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali prašyti iš asmens (šeimos narių) papildomų dokumentų.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006-01-19 Nr. X-493;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020-07-10 įsakymas Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 5. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 d. sprendimas Nr. 7-39 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.