Žemės ūkio technikos registravimas, išregistra- vimas techninė apžiūra


Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, registracijos duomenų keitimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą ir duomenų keitimas, nusipirkus jau Lietuvoje registruotą žemės ūkio techniką.

Paslaugos aprašymas

Registravimo prašymas

Prašymas dėl registro duomenų pakeitimo

Pranešimas apie parduotą traktorių

Pirkimo–pardavimo sutartiswww.epaslaugos.lt
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Techninės apžiūros tikslas - kontroliuoti ir įvertinti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninę būklę. Siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.

Paslaugos aprašymaswww.epaslaugos.lt