2016 m. Mero padėkos ženklu apdovanoti asmenys

Rimvydas Lukošius, tuometinis Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, už profesinės veiklos pasiekimus.

Romas Petras Šaulys, visuomeninės organizacijos „SOS-Vepriuose“ vadovas, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą Ukmergės krašte.

Volkeris Piohleris, Vokietijos Bad Langensalza miesto mero padėjėjas-vicemeras, už asmeninį indėlį, puoselėjant ir plėtojant miestų partnerių ryšius 25 metų Ukmergės ir Bad Langensalza miestų bendradarbiavimo sukakties proga.

Rimantas Zinkevičius, tautodailininkas, už patriotinę ir kūrybinę veiklą, tautinio paveldo ir istorijos puoselėjimą, Ukmergės krašto reprezentavimą Lietuvoje ir užsienyje.

Rozana Graulich, Aušros vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės vyresnioji sesuo, vienuolė karmelitė, už labdaringą veiklą, bendruomeniškumo stiprinimą, dvasingumą ir meilę žmogui.

Angelė Jokubynienė, Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos pirmininkė, už aktyvią visuomeninę veiklą, projektines iniciatyvas ir bendruomeniškumo tradicijų stiprinimą.

Lionė Aleksienė, ilgametė Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė, už nuoširdų rūpestį neįgaliaisiais, socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtrą, asmenines iniciatyvas neįgaliųjų užimtumo ir integracijos srityse.

Steponas Jankeliūnas, ilgametis Savivaldybės tarybos narys, už nuopelnus žemės ūkio srityje, kultūrinio gyvenimo tradicijų stiprinimą bendruomenėje, dėmesį ir pagarbą kiekvienam žmogui.

Henrikas Gintautas, Kauno medicinos universiteto docentas, buvęs gydytojas radiologas, už pilietiškumą, aktyvią visuomeninę veiklą ir Ukmergės krašto pagyvenusių žmonių vienijimą.

Ukrainos Podolės Kameneco miesto savivaldybė už tarptautinių ryšių puoselėjimą ir plėtrą 25 metų Ukmergės ir Podolės Kameneco miestų bendradarbiavimo sukakties proga.