Kelių ir gatvių remonto darbų eiliškumas

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 21 d. posėdyje patvirtino
FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO BEI OBJEKTŲ EILIŠKUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠĄ (.pdf) ↓

Ukmergės rajono savivaldybės keliai (gatvės) ar takų statyba, rekonstravimas ar remontas vykdomas vadovaujantis ketverių metų prioritetiniu sąrašu. (.xlsx)

Aprašas reglamentuoja atvejus ir sąlygas fiziniams bei juridiniams asmenims (toliau– Pareiškėjai) dalyvauti vykdant Ukmergės rajono vietinės reikšmės kelio ir kelio statinio projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo ir (ar) taisymo (remonto) darbus.

Pareiškėjų prisidėjimo vertė: fiziniams asmenims – ne mažiau 20 proc., juridiniams – ne mažiau 30 proc. statybos darbų vertės (nuo projektinės statybos skaičiuojamosios kainos).

Pareiškėjai iki einamųjų metų spalio mėn. 1 d. teikia nustatytos formos (Aprašo 2 priedas) prašymus seniūnijų seniūnams, o šie apibendrintą informaciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų – Savivaldybės administracijai. Prašyme privaloma nurodyti finansinio prisidėjimo vertę procentais pagal Aprašo 8 punktą bei įgaliotą Pareiškėjų atstovą ir jo kontaktinę informaciją.

Vienuolyno gatvė


Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programos
Susiję kontaktai
Rašykite
Skambinkite
(8 340) 60324