Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas

Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas >>
Įmokos nustatymo metodika >>
  • Kas turi mokėti įmoką

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką moka naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra.

  • Kaip yra apskaičiuojama įmoka

Įmoka apskaičiuojama statinio ar statinio rekonstravimo į pastatą projekte nurodytą pastato (pastatų) bendrąjį plotą (kvadratiniais metrais) ir (ar) inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytą plotą (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo. Pastato rekonstravimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įmokos tarifo.

  • Tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinta įmoka

Ukmergės rajono savivaldybės tarybą 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 7-50 patvirtino savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifą visiems statiniams, išskyrus senamiesčio teritoriją - 11,62 Eur už kv. m. Senamiesčio teritorijoje (unikalus kultūros vertybių registro kodas 17116) esantiems statiniams – 5,81 Eur už kv. m.

  • Informacija kada turi būti mokama įmoka

Statytojas (vystytojas) prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, turi pateikti prašymą apskaičiuoti įmoką.

  • Kaip turi būti teikiamas prašymas

Prašymas su dokumentais ir informacija gali būti teikiamas organizatoriui tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kai prašymas, kiti dokumentai ir informacija atitinka reikalavimus, organizatorius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apskaičiuoja įmoką ir informuoja jį prašyme nurodytu būdu, pateikdamas nustatytos formos Įmokos apskaičiavimo aktą.

Apskaičiavimo aktą ir mokėjimo nurodymą reikia įkelti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, prie „kiti“ dokumentai.

Kilus klausimams, kreiptis:

Indrė Rakauskaitė
Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė
Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė
Tel. 8 340 60471, 8 616 51290
indre.rakauskaite@ukmerge.lt