Ukmergės rajono savivaldybės darbo planas

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBO PLANAS
2021 m. gegužės mėnuo

                                              

Renginio pavadinimas 

Data ir vieta

Atsakingas už organizavimą

Ekstremalių situacijų Operacijų centro posėdžiai

Pirmadieniais,
trečiadieniais,
penktadieniais 10 val.

Operacijų centro vadovas
Koordinatorius

Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų pasitarimai 

Gegužės 3 d. 13 val.
Gegužės 28 d. 13 val. 

Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis

Gegužės 4 d. 15 val.  

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komiteto išvažiuojamasis posėdis

Gegužės 7 d. 13 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis

Gegužės 11 d. 14 val. 

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdis

Gegužės 17 d. 15 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai (dokumentai Tarybos posėdžiui pateikiami iki gegužės 11 d.)

Gegužės 18 – 24 d. 

Tarybos Sekretoriatas

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Gegužės 24 d. 10 val.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pasitarimas

Gegužės 25 d. 13 val. 

Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Seniūnų pasitarimas

Gegužės 25 d. 15 val.

Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 27 d. 10 val. 

Savivaldybės meras
Tarybos Sekretoriatas