Ukmergės rajono savivaldybės darbo planas

Ukmergės rajono savivaldybės sausio mėnesio darbo planas 2021 m. vasario mėnuo

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas už organizavimą

Savivaldybės tarybos Kaimo ir aplinkosaugos komiteto posėdis

Vasario 2 d. 14 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis

Vasario 2 d. 15 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės paramos komiteto posėdis

Vasario 3 d. 15 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto posėdis

Vasario 8 d. 13 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai (dokumentai Tarybai pateikiami iki vasario 2 d.)

Vasario 8–15 d. 

Tarybos Sekretoriatas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Vasario 16 d.

Kultūros ir turizmo skyrius
Kultūros centras

Savivaldybės tarybos posėdis


Vasario 18 d. 10 val. 

Tarybos Sekretoriatas
Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Vasario 22 d. 10 val. 

Švietimo ir sporto skyrius 

Savivaldybės administracijos skyrių/poskyrių vedėjų pasitarimas

Vasario 23 d. 13 val.

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Seniūnų pasitarimas

Vasario 23 d. 15 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovų pasitarimas

Vasario 24 d. 10 val.

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius

Parengė
Personalo ir dokumentų valdymo skyrius vedėja  Zina Kurmelienė