Ukmergės rajono savivaldybės darbo planas

2021 m. spalio mėnuo

Renginio pavadinimas

Data ir vieta

Atsakingas už organizavimą

Savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

Spalio 1 d. 13 val. 

Tarybos Sekretoriatas

Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas

Spalio 5 d. 13 val. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komiteto posėdis

Spalio 8 d. 13 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio ir Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetų jungtinis posėdis

Spalio 11 d. 13 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis

Spalio 11 d. 14 val.

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis

Spalio 12 d. 14 val. 

Tarybos Sekretoriatas

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai
(Dokumentai Tarybai pateikiami iki spalio 12 d.)

Spalio 19-25 d.

Tarybos Sekretoriatas

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

Spalio 25 d. 10 val. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pasitarimas

Spalio 26 d. 13 val. 

Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Seniūnų pasitarimas

Spalio 27 d. 15 val. 

Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Savivaldybės tarybos posėdis

Spalio 28 d. 10 val.

Tarybos Sekretoriatas