2018 m. Mero padėkos ženklu apdovanoti asmenys

Artūras Grigucevičius, klubo „Miško broliai“ vadovas, už Lietuvos partizanų atminimo ir partizaninio judėjimo istorijos išsaugojimą bei aktualizavimą, už patriotizmo ir meilės tėvynei ugdymą.
Juozas Daunys, buvęs ilgametis AB „Ukmergės keliai“ vadovas, tuometinės Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Ukmergės iniciatyvinės grupės narys, už Laisvės ir Nepriklausomybės simbolių liudijimą ir asmeninį indėlį organizuojant paminklo „Lituania Restituta“ atstatymą.
Vida Pulkauninkienė, Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė, už išskirtines tautiškumo, pilietiškumo ir tolerancijos pamokas Ukmergės krašto jaunuomenei ir visai bendruomenei, kūrybiškai įamžinant ir įprasminant svarbiausius mūsų krašto istorijos momentus.
Raimondas Ramanauskas, Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas, už gilų ir nuoseklų mokslinį darbą tyrinėjant Ukmergės krašto ir žmonių istoriją, už šios istorijos sklaidą ir ypatingą atsidavimą muziejininko profesijai. 
Antanas Pocius, Ukmergės meno mokyklos mokytojas metodininkas, Ukmergės kultūros centro choro „Vyturys“ vadovas, už nuosekliu ir atkakliu darbu išaugintą profesionalų chorą, tapusį neatskiriama mūsų krašto švenčių dalimi ir garsinantį Ukmergės vardą tarptautiniuose renginiuose.

Gražvyda Tušienė, Ukmergės kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė, už aktyvią kultūrinę veiklą, kino populiarinimą ir profesionalaus meno sklaidą Ukmergės rajone.

Anira Joanna Wojan, filosofė, rašytoja, žurnalistė, režisierė ir prodiuserė, VšĮ „Kosakovskių institutas“ direktorė ir Vaitkuškio dvaro bendrasavininkė, už kultūrinio ir istorinio paveldo, susijusio su didikų Kosakovskių gimine, tyrinėjimo ir populiarinimo iniciatyvas, investicijų ir turizmo skatinimą Ukmergės krašte.
Vygantas Dabužinskas, UAB „Universalūs medžio produktai“ direktorius, už socialiai atsakingą ir aktyvų verslą, už bendruomeniškumo stiprinimą versle ir visuomeniniame gyvenime.
Simonas Kalesnykas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas, už nuoseklų jaunimo interesų atstovavimą, savanorystę ir nenutrūkstantį ryšį su Ukmerge.
Kozma Huba (Kozma Hubának)mokytojas, muziejininkas, žurnalistas, politikas ir visuomenininkas, už Lietuvos nepriklausomybės kovų palaikymą ir įamžinimą, Ukmergės ir Kiškunmaiša miestų bendradarbiavimo plėtrą.
Jonas Cesevičius, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius, už asmeninį indelį, kuriant ir stiprinant profesinio mokymo bazę, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos vedimą sėkmės keliu.
Bronislovas Kaselis, buvęs Ukmergės meteorologijos stoties vadovas, vyresnysis stebėtojas, už ilgamečius profesinės veiklos pasiekimus, meteorologijos žinių sklaidą visuomenėje ir jų aktualizavimą šiandien.
Kunigas Egidijus Kazlauskas, Šešuolių šv. Juozapo parapijos klebonas, už bendruomeniškumo ir pilietiškumo iniciatyvas ir gebėjimą vienyti žmones bendrų tikslų siekimui.
Genovaitė Navikienė, UAB „Textilite“ direktorė, už asmeninį verslumo ir visuomeniškumo sinergijos pavyzdį.
Dalė Urbonienė, buvusi Veprių seniūnijos seniūnė, už sėkmingą ilgametį darbą vietos savivaldoje, patrauklios aplinkos kaimiškose vietovėse kūrimą ir Veprių krašto kaip turizmo objekto pristatymą. 

Kęstutis Mikalajūnas, buvęs Želvos seniūnijos seniūnas, už sėkmingą ilgametį darbą vietos savivaldoje, ypatingą ir neišsenkantį visuomeniškumo, pilietiškumo ir bendruomeniškumo pavyzdį.

Zita Kviklienė, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Ukmergės kultūros centro mišraus choro „Bočiai“ vadovė, už pagalbą savivaldai teikiant socialines paslaugas ir neįgaliųjų bendruomenės telkimo, užimtumo, paramos iniciatyvas.

Valentina Vaičiūnienė, Ukmergės rajono moterų centrą „Gaja“ vadovė, už ilgametę švietėjišką veiklą ir gyvybiškai reikšmingas iniciatyvas, vykdant krūties vėžio prevenciją.