2019 m. Mero padėkos ženklu apdovanoti asmenys

Pranas Kanapeckas, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės skyriaus tarybos narys, Sausio 13-osios brolijos narys, už pilietines ir patriotines iniciatyvas, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, ir laisvės kovų atminimo įamžinimą Ukmergės krašte. 

Leonardas Zigmas Vašatkevičius, Lietuvos laisvės kovų sąjungos Ukmergės sk. pirmininkas, neginkluotojo pasipriešinimo laisvės kovų dalyvis, jaunimo pogrindžio organizacijos narys, politinis kalinys, už pilietines ir patriotines iniciatyvas, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, ir laisvės kovų atminimo įamžinimą Ukmergės krašte.

Edgars Saksons, tarptautinio perkusinės muzikos festivalio „Percussion Ukmergė“ meno vadovas, Latvijos nacionalinio simfoninio orkestro mušamųjų grupės koncertmeisteris, Latvijos Muzikos akademijos profesorius, už profesionalaus meno sklaidą ir perkusinės muzikos tradicijų puoselėjimą Ukmergėje.

Zenė Kreivytė, gydytoja pediatrė, už sėkmingą ilgametį darbą vaikų ligų gydymo srityje, profesionalumą ir nuoširdų dėmesį mažiesiems pacientams bei jų šeimoms.

Gyta Gružauskaitė, gydytoja pediatrė-neonatologė, už naujagimiams palankios ligoninės kūrimo iniciatyvas, siekiant užtikrinti geriausią nėščiųjų, mamų ir naujagimių priežiūrą.

Vitalija Remeikaitė, kūno kultūros mokytoja, už neįgaliųjų vaikų sportinio meistriškumo ugdymą, reikšmingus auklėtinių pasiekimus ir Ukmergės vardo garsinimą pasaulyje.

Tadeuš Čajka (Tadeusz Czajka), Lenkijos Respublikos Tarnovo Podgorne miesto savivaldybės meras ,už nuopelnus, kuriant ir puoselėjant draugiškus santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos, Ukmergės ir Tarnovo Podgorne savivaldybių bendradarbiavimo iniciatyvas.  

Leonas Žuklys, buvęs Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos direktorius, už ilgametę novatorišką vadybinę veiklą ir socialinės partnerystės skatinimą.

Angelė Andrikonienė, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo direktorė, už Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo indėlį, įgyvendinant ekologiško maitinimo modelį savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ir nuolatinę paramą bei pagalbą vietos savivaldai.

Aldona Medonienė, Veprių kaimo bendruomenės pirmininkė, už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo tradicijų stiprinimą.

Auksė Pusvaškienė, Lyduokių kaimo bendruomenės pirmininkė, už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo tradicijų stiprinimą.