2020 m. birželio 23 d.

Informuojame, kad parengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui - Ukmergės r. sav., Veprių sen., Knyzlaukio k., Žuvintės g. 2  (toliau – PROJEKTAS) sprendiniai, kurie viešinami www.zpdris.lt  sistemoje (paslaugos bylos Nr. KPZP-60203). Atsižvelgiant į šalyje esančią valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės su Pasiūlymais galima susipažinti ir juos teikti – Projekto rengėjui, ŽPDRIS sistemoje ar organizatoriui Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistei Aldonai Tijūnelienei  el. paštu a.tijuneliene@ukmerge.lt iki 2020-06-23 9.00 val

Eil.

Nr.

ŽPDRIS paslaugos bylos Nr.

Teikiamas peržiūrėti ir derinti specialiojo plano projektas

Sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Užsakovai

Rengėjai

1.

 

KPŽP - 60203

Žemės sklypo (kad. Nr. 8182/0003:14) Žuvintės g. 2, Knyzlaukio k., Veprių k., Ukmergės r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

KP sprendinys (PDF)

KP aiškinamasis raštas (PDF)

Privatus asmuo  A. K.

Lino Žilinsko individuali veikla (individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.: 619320)