2020 m. gegužės 15 d.

Informuojame, kad parengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui - Ukmergės r. sav., Vidiškių  sen., Tvarkų k. (toliau – PROJEKTAS) sprendiniai, kurie viešinami www.zpdris.lt  sistemoje (paslaugos bylos Nr.ZSFP-70248). Atsižvelgiant į  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 16 d. nutarimą Nr.152 dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės su Pasiūlymais galima susipažinti ir juos  teikti –ŽPDRIS sistemoje ar organizatoriui Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistei Aldonai Tijūnelienei el. paštu a.tijuneliene@ukmerge.lt., iki 2020-05-15.

Eil.

Nr.

ŽPDRIS paslaugos bylos Nr.

Teikiamas peržiūrėti ir derinti specialiojo plano projektas

Sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Užsakovai

Rengėjai

1.

KPŽP - 70248

Žemės sklypo (kad. Nr. 8150/0005:13) Tvarkų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Sprendiniai (PDF)

aiškinamasis raštas ir PAV (PDF)

 Privatus asmuo.  

MĮ Tauragės matininkas