2020 m. Mero padėkos ženklu apdovanoti asmenys

LAIMA DZIGAITĖ

LAIMA DZIGAITĖ
Tautodailininkė

 • Laima Dzigaitė gimė ir augo Ukmergėje. 1972 m. išvyko į Kauną, kur baigė Antano Martinaičio dailės mokyklą. Po studijų baigimo dirbo Stepo Žuko aukštesniojoje meno mokykloje. 1982 m. grįžo į gimtąją Ukmergę ir savo darbais garsina mūsų kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
 • Autorė yra išbandžiusi įvairias dailės technikas, nuo grafikos, akvarelės, batikos iki drožybos. Tačiau jau daugiau kaip 30 metų kuria žolynų grafikos technika. Menininkė įkvėpimo semiasi iš gamtos, darbams naudoja džiovintus augalus, žolynus.
 • Laima surengė per 40 personalinių parodų, kurios buvo rengiamos ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, tokiose kaip Prancūzija, Izraelis, Škotija. Dalyvavo bendruose parodose Vengrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose valstybėse. Menininkė taip pat yra apipavidalinusi nemažai knygų.
 • 2008 m. Laima savo namuose įkūrė galeriją-studiją „Žolynų kampas“. Joje vyksta edukacinės pamokėlės vaikams ir suaugusiems, vasarą organizuojami muzikos, poezijos ir senovinio giedojimo vakarai.
 • 2007 m. Laimai Dzigaitei buvo suteiktas Meno kūrėjo statusas. Apie jos išskirtinį ir savitą gyvenimo būdą yra sukurtos 3 televizijos laidos. Darbai prizinėmis vietomis yra įvertinti konkurse „Aukso vainikas“.
 • Laima yra aktyvi Ukmergės tautodailininkų draugijos narė. Jos darbai garsina Ukmergės krašto vardą, unikalų mūsų protėvių paveldą, tradicijas, meilę ir jautrumą gamtai.                                                  

L. Dzigaitė, apdovanota Mero padėkos ženklu 2020 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. 9-12.

VYTAUTAS MACKEVIČIUS

VYTAUTAS MACKEVIČIUS
Tautodailininkas-tapytojas

 • Vytauto Mackevičiaus kūrybinis kelias prasidėjo dar mokyklos suole. Besimokydamas gimnazijoje Vytautas ėmė rengti pirmąsias savo piešinių bei aliejiniais dažais tapytų paveikslų parodėles.
 • Autorius yra surengęs dvi personalines parodas Vokietijoje ir Lenkijoje. Jo kūriniai buvo eksponuoti ir daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių.
 • 1987 m. Vytautas tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu. Kasmet dalyvauja Respublikinėse, Panevėžio zonos ir Ukmergės rajono tautodailininkų parodose.
 • 2007 m. Vytautui buvo suteiktas meno kūrėjo vardas, o 2009 m. dailininko – kūrėjo vardas. Jo kūryba ir veikla aprašoma kultūros almanache „Eskizai“, leidinyje Lietuvos pasiekimai „Kas yra kas“.
 • Vytautas daug dėmesio skiria mėgėjų teatrui. Vadovauja Ukmergės „Vienybės atgaiva“ draugijai. Yra sukūręs dekoracijas ir pats vaidino spektakliuose – „Trys mylimos“, „Gieda gaideliai“, „Paskubėjo“ ir t.t.
 • Vytautas yra aktyvus Ukmergės krašto kultūrinio gyvenimo narys ir dalyvis, išsiskiriantis dailininkas, nuoširdus ir malonus žmogus, kurio buvimas bet kurioje kūrybinėje draugėje yra pastebimas ir reikšmingas.

V. Mackevičius apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. 9-12.

VIDMANTAS LEŠČIUS

VIDMANTAS LEŠČIUS
Atsargos karininkas-majoras

 • Nuo 1988 metų Vidmantas aktyviai įsitraukė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio judėjimo veiklą.
 • Profesionalią karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje Vidmantas pradėjo 1991 m. Kario tarnyba ne liko neįvertinta ir 1999 m. Vidmantui buvo suteiktas majoro karinis laipsnis.
 • Nuo 1993 m. iki 2003 m. majoras ėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8 rinktinės Ukmergės rajono teritorinės gynybos vado, 84 bataliono vado pareigas.
 • Kartu su savivaldybės darbuotojais organizavo valstybinių ir rajoninių švenčių minėjimus, sporto varžybas, skautų stovyklas. Vykdant akciją „Dovana miestui“, savanoriai talkino tvarkant istorinius paminklus.
 • Aktyvus, darbštus, pavyzdingas karininkas buvo ne kartą apdovanotas Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos vado, Lietuvos kariuomenės vado, krašto apsaugos ministro padėkomis bei padėkos raštais, medaliais „Už pasižymėjimą“, „Už nuopelnus“, jam taip pat įteikta „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“.

V. Leščius apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. kovo 10 d. potvarkiu Nr. 9-14.

VINCENTAS STANKEVIČIUS

VINCENTAS STANKEVIČIUS
Lietuvos šaulių sąjungos veiklos Ukmergės rajone atkūrėjas, ilgametis kuopos vadas

 • Vincentas aktyviai prisidėjo 1990 m. atkuriant šaulių veiklą Ukmergėje.
 • 1994 m. Vincentas išrinktas Ukmergės šaulių rinktinės štabo viršininku. 1998 m. buvo paskirtas Ukmergės šaulių kuopos vado pavaduotoju, o 1999 m. tapo Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių rinktinės Ukmergės šaulių kuopos vadu.
 • Vadas apdovanotas aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais:
  – už nuopelnus šaulių sąjungai: Lietuvos šaulių sąjungos rinktinės garbės šaulio ženklu, 90-mečio medaliu už tarnystę Tėvynei, II laipsnio šaulių sajungos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“;
  – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos ženklu, „Savanoriui saugojusiam popiežių“ ženklu;
  – Parlamento gynėjo garbės ženklu;
  – Sausio 13-osios atminimo medaliu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanoriu medaliu ir dar daugelis kitų apdovanojimų už ilgametę, aktyvią ir sąžiningą veiklą, atkuriant ir stiprinant Šaulių sąjungą.

V. Stankevičius apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. kovo 10 d. potvarkiu Nr. 9-14.

 

JULIUS ZARECKAS

JULIUS ZARECKAS
Sąjūdžio laikraščio „Atsiuva“ redaktorius

 • Julius aktyvus, pasižymintis iniciatyvumu ir organizuotumu Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis.
 • Buvo išrinktas į Ukmergės Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupę, vėliau į Ukmergės Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio tarybą.
 • 1989 m. buvo pradėtas leisti Sąjūdžio laikraštis „Atsiuva“. Julius buvo šio laikraščio redakcinės kolegijos narys ir redaktorius.
 • Aktyviai dalyvavo įamžinant Atgimimo laikmetį.
 • Julius padėjo organizuoti Ukmergėje Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įvairias akcijas, mitingus, rinkimus, „Baltijos kelią“ ir kitus renginius.

J. Zareckas apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. kovo 10 d. potvarkiu Nr. 9-14.

Leonoras Vytautas Strioga Leonoras Vytautas Strioga,
skulptorius 
 • Leonoras Vytautas vienas iš aktyviausių ir ryškiausių mažosios plastikos atstovų Lietuvoje.
 • 1974 m. surengė pirmąją personalinę skulptūros parodą. Toliau rengė parodas įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat užsienio šalyse – Italijoje, Izraelyje. Aktyviai dalyvauja skulptūros simpoziumose.
 • Meninko kūrinių yra įsigiję ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos dailės muziejai, privatūs kolekcininkai JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Danijoje ir kitur.
 • Skulptorius yra apdovanotas: LTSR kultūros ministerijos diplomu; LR nacionaline kultūros ir meno premija;, LR aukščiausio laipsnio stipendija ir t.t. Dalis darbų pateko į nacionalinės skulptūros aukso fondą.

 L. V. Strioga apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 9-27.

Dalia Vaičiūnienė

Dalia Vaičiūnienė
Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos geografijos mokytoja-metodininkė • Mokytojos mokiniai aktyvūs įvairių respublikinių, rajoninių geografijos olimpiadų ir konkursų dalyviai ir jų prizininkai.
 • Mokytoja vykdo inovatyvią, kūrybišką pedagoginę veiklą – organizuoja geografijos pamokas kitose erdvėse (meteorologijos stotyje, savivaldybės įstaigose), rengia pažintines-edukacines keliones.
 • Dalia aktyviai dalinasi sukaupta praktinės veiklos patirtimi – ruošia kvalifikacines programas, veda kvalifikacinius seminarus. Teikia individualias konsultacijas dirbant su Smart Learning online užduočių kūrimas programa rajono ir respublikos mokytojams.

D. Vaičiūnienė apdovanota Mero padėko ženklu 2020 m. rugsėjo 24 d. potvarkiu Nr. 9-42.

Jonas Stakauskas

Jonas Stakauskas
UAB „Ukmergės melioracija“ valdybos pirmininkas

 

 • Iš Ukmergės rajono kilęs ir buvusioje Žemės ūkio akademijoje (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija) mokslinio agronomo specialybę įgijęs J. Stakauskas per savo gyvenimą dirbo tik 3 darbovietėse: sovietmečiu vadovavo Lyduokių kolūkiui ir tuometei žemės ūkio valdybai, bei – UAB „Ukmergės melioracija“ (vienai iš ilgiausiai gyvuojančių įmonių Ukmergėje.)
 • Jonas užsiima aktyvia visuomenine veikla. Taip pat yra aktyvus Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės rajono skyriaus narys.
 • J. Stakauskas – Ukmergės krašto istorinių vertybių puoselėtojas. Daug pastangų įdėjo kuriant Šventupės kaimo gyvenvietę, atkuriant buvusį Krikštėnų dvarą. Prisidėjo prie Mūšios miško parko Didžiosios kovos apygardos partizanams atminti įkūrimo.

J. Stakauskas apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. lapkričio 3 d. potvarkiu Nr. 9-53.