2021 m. birželio 1 d.

Informuojame, kad parengti Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimui - Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Vaiteliškių k. 5  (toliau – PROJEKTAS) sprendiniai, kurie viešinami www.zpdris.lt  sistemoje (paslaugos bylos Nr. KPZP-86100).

Eil.

Nr.

ŽPDRIS paslaugos bylos Nr.

Teikiamas peržiūrėti ir derinti specialiojo plano projektas

Sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Užsakovai

Rengėjai

1.

 

KPŽP - 86100

Žemės sklypo (kad. Nr. 8124/0002:34) Vaiteliškių k. 5, Pivonijos sen., Ukmergės r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

KP sprendinys (PDF)

KP aiškinamasis raštas (PDF)

Privatus asmuo K.B.  

UAB ,,AASE“   

R. Petrauskienė