2021 m. spalio 26 d.

Informuojame, kad 2021 m. spalio 26 d. 10.00 val. Ukmergės rajono savivaldybėje 26 kabinete (Kęstučio a. 3, Ukmergė) vyks Ukmergės rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos posėdis. Po Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021-09-16 neigiamos išvados Nr. KPA-719-(8.30)patikslintas ir pakartotinam derinimui teikiamas:

Eil.

Nr.

ŽPDRIS paslaugos bylos Nr.

Teikiamas peržiūrėti ir derinti specialiojo plano projektas

Sprendiniai

Aiškinamasis raštas

Užsakovai

Rengėjai

1.

 

KPŽP - 88112

Žemės sklypo (kad. Nr. 8126/0004:393; plotas – 22,7211 ha) Varžų k.,Pivonijos sen ., Laičių kv., Ukmergės r. kaimo plėtros žemėtvarkos projektas -žemės ūkio veiklai reikalingų statinių vietos sklype parinkimas

Sprendiniai (.pdf)

aiškinamasis raštas ir PAV (.pdf)

papildomas KPŽP sprendinių paaiškinimas (.pdf)

      V.D.

UAB ,,AASE“

Matininkas R. Petrauskienė