Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone

  • Titulinis
  • Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone
Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone

Projektas

Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-01-0007

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Mažinti Ukmergės rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Siektini rezultatai

Priemonių gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2020

Projekto vertė

17 723,53

Savivaldybės lėšos

1 329,27