Archyvinių pažymų išdavimas


Pažymų apie darbo stažą ir/arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą, gautas pajamas ar kitus juridinius faktus iš Ukmergės rajono savivaldybės institucijų/likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Asmenų prašymai gali būti pateikti: tiesiogiai arba atsiųsti paštu, adresu Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; priimamasis@ukmerge.lt; elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
www.epaslaugos.lt
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti reikalingų dokumentų išrašus, nuorašus ar kopijas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo.

Asmenų prašymai gali būti pateikti: tiesiogiai arba atsiųsti paštu, adresu Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; priimamasis@ukmerge.lt; elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
Likviduojamo arba bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir tai patvirtinančios pažymos (pranešimo) perdavimas Registrų centrui

Paslauga teikiama likviduojamam juridiniam asmeniui arba bankroto administratoriui, kuris neturi teisių perėmėjo ir kuris turi perduoti ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentus savivaldybės archyvui ir pažymą pateikti Registrų centrui.

Asmenų prašymai gali būti pateikti: tiesiogiai arba atsiųsti paštu, adresu Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; priimamasis@ukmerge.lt; elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
www.epaslaugos.lt
Informavimas, kad likviduojamo arba bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra ir tai patvirtinančios pažymos (pranešimo) perdavimas Registrų centrui

Paslauga teikiama likviduojamam juridiniam asmeniui arba bankroto administratoriui, kurie neturi perduotinų ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų savivaldybės archyvui. Pažyma pateikiama Registrų centrui.

Asmenų prašymai gali būti pateikti: tiesiogiai arba atsiųsti paštu, adresu Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; priimamasis@ukmerge.lt; elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Pažyma, patvirtinanti, kad likviduojamo/bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų saugojimui dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai, registruotu laišku arba per www.epaslaugos.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma