Asmeninė pagalba

Paslaugos aprašymas

ASMENINĖS PAGALBOS TIKSLAS – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį individualiai asmeniui darbo dienomis iki 4 valandų per dieną.

Paslaugos kaina

Asmens mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugų valandų skaičiaus  (maksimali paslaugos valandos kaina 9 Eur).

Paslaugos gavėjas

Neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 3. gyvena vieni.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vaida Kačkutė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 9 kab., tel. (8-340) 60 332, el. paštas v.kackute@ukmerge.lt.

Seniūnijų gyventojams Ukmergės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų socialiniai darbuotojai pagal asmens faktinę gyvenamąją vietą:

Deltuvos seniūnijoje - Evelina Markevičienė, tel. 8 340 47168, e.markeviciene@ukmerge.lt;

Lyduokių seniūnijoje - Vilija Andriūnienė, tel. 8 340 42425, v.andriuniene@ukmerge.lt;

Pabaisko seniūnijoje - Miglė Kačinskienė, tel. 8 340 41466, m.kacinskiene@ukmerge.lt;

Pivonijos seniūnijoje - Rima Diržauskienė, tel. 8 340 51642, r.dirzauskiene@ukmerge.lt;

Siesikų seniūnijoje - Danutė Lengertienė, tel. 8 340 46690, d.lengertiene@ukmerge.lt;

Šešuolių seniūnijoje - Daiva Macijauskienė, tel. 8 340 58975, d.macijauskiene@ukmerge.lt;

Taujėnų seniūnijoje - Jurgita Levickienė, tel. 8 340 45293, j.levickiene@ukmerge.lt;

Veprių seniūnijoje - Aušra Grumčienė, tel. 8 340 41185, a.grumciene@ukmerge.lt;

Vidiškių seniūnijoje - Vilma Uselienė, tel. 8 340 46253, v.useliene@ukmerge.lt;

Želvos seniūnijoje - Audronė Rutavičienė, tel. 8 340 42123, a.rutaviciene@ukmerge.lt;

Žemaitkiemio seniūnijoje - Danguolė Aukštuolienė, tel. 8 340 41936, d.aukstuoliene@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

Prašymas asmeninei pagalbai gauti (.docx)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas asmeninei pagalbai gauti;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Neįgalumo lygio pažyma, ar Darbingumo lygio pažyma, ar Specialiųjų poreikių lygio pažyma;
 4. dokumentai, pažymos arba jų kopijos, patvirtinančios asmens gaunamas pajamas;
 5. dokumentai ar kitą informacija, pagrindžianti prioriteto suteikimą (moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma);
 6. dokumentai, patvirtinantys asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijos (pvz. gimimo liudijimas, teismo sprendimas, įgaliojimas, asmens atstovo raštiškas sutikimas, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas pavardė, gimimo data ir pan.) (taikoma jei kreipiasi asmens atstovas)).
 7. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas 2-6 punkte nurodytus dokumentus ir kitą informaciją pateikia  tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“;
 3. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-03 įsakymas Nr. 13-1439 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje“ (.docx)
  Pakeitimas (.pdf)