Asmeninė pagalba

Paslaugos aprašymas

ASMENINĖS PAGALBOS TIKSLAS – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Paslaugos teikimo trukmė

Pagal poreikį.

Paslaugos kaina

Maksimali paslaugos valandos kaina 9 Eur, asmens mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugų valandų skaičiaus. Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų.

Paslaugos gavėjas

Neįgalieji, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 1. mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 2. dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 3. gyvena vieni.

Paslaugas teikianti įstaiga

Ukmergės socialinių paslaugų centras

https://ukmergesspc.lt/

Kontaktiniai duomenys

Ukmergės socialinių paslaugų centras, Deltuvos g. 19, Ukmergė, tel. 8 340 51924, el. paštas info@ukmergesspc.lt.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Vaida Kačkutė, Kęstučio a. 3, Ukmergė, 9 kab., tel. 8 340 60332, el. paštas v.kackute@ukmerge.lt.

Prašymo forma (-os)

Prašymas asmeninei pagalbai gauti (.doc)

Aprašymas klientui

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas asmeninei pagalbai gauti;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);
 3. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Neįgalumo lygio pažyma, ar Darbingumo lygio pažyma, ar Specialiųjų poreikių lygio pažyma;
 4. dokumentai, pažymos arba jų kopijos, patvirtinančios asmens gaunamas pajamas;
 5. dokumentai ar kitą informacija, pagrindžianti prioriteto suteikimą (moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma);
 6. dokumentai, patvirtinantys asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijos (pvz. gimimo liudijimas, teismo sprendimas, įgaliojimas, asmens atstovo raštiškas sutikimas, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas pavardė, gimimo data ir pan.) (taikoma jei kreipiasi asmens atstovas)).
 7. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas 2-6 punkte nurodytus dokumentus ir kitą informaciją pateikia  tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose.

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“;
 3. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-03 įsakymas Nr. 13-1439 ,,Dėl asmeninės pagalbos teikimo organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje“.