Asmenų priėmimas ir aptarnavimas


Asmenų skundų ir prašymų priėmimas bei nagrinėjimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims.

Asmenys gali kreiptis įvairiais asmeniniais klausimais, prašyti pateikti reikiamą/norimą informaciją savivaldybės administracijos, kitų institucijų veiklos klausimais.

Asmenų prašymai gali būti pateikti tiesiogiai arba atsiųsti paštu, adresu Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė; el. p. savivaldybe@ukmerge.lt; priimamasis@ukmerge.lt; elektroniniu būdu pagal atitinkamą administracinę paslaugą sąraše www.epaslaugos.lt.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma
www.epaslaugos.lt
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas

Valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba (toliau – pirminė teisinė pagalba) – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys.

Asmeniui pirminė teisinė pagalba suteikiama žodžiu arba raštu.

Paslaugos aprašymas (.docx)Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

Konsultuojama viešosios kalbos taisyklingo vartojimo klausimais: administracinė kalba, maisto ir ne maisto prekių etikečių, paslaugų aprašų, interneto svetainių kalba. Neredaguojami ištisiniai tekstai. Pageidaujantis gauti informaciją asmuo gali kreiptis į Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę jam patogia ir tinkama forma – atvykęs į konsultaciją, telefonu, el. paštu, parašęs prašymą suteikti konsultaciją.

Asmeniui suteikiama konsultacija žodžiu arba raštu.

Paslaugos aprašymas (.docx)Duomenų subjektų prašymų/paklausimų/ pretenzijų dėl teisių įgyvendinimo nagrinėjimas

Paslauga apima šias duomenų subjekto teises: teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Prašymas/paklausimas/pretenzija pateikiama raštu, atvykus į Ukmergės rajono savivaldybę, Kęstučio a. 3, Ukmergė, į 27 kabinetą, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį arba pateikus el. paštu kristina.bagdonaviciene@ukmerge.lt.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma