Atvirų erdvių šeimai sukūrimas

  • Titulinis
  • Atvirų erdvių šeimai sukūrimas

Projekto pavadinimas,

numeris,

priemonė

Atvirų erdvių šeimai sukūrimas

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905

Miestų kompleksinė plėtra

Numatomas įgyvendinimo laikotarpis

2018-2020

Projekto vertė Eur

435.000,00

ES parama

369.750,00

Valstybės biudžeto lėšos

32.625,00

Savivaldybės lėšos

32.625,00