Atvirų kūrybinių erdvių Ukmergės jaunimui sukūrimas

  • Titulinis
  • Atvirų kūrybinių erdvių Ukmergės jaunimui sukūrimas

Projekto pavadinimas,

numeris,

priemonė

Atvirų kūrybinių erdvių Ukmergės jaunimui sukūrimas

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905

Miestų kompleksinė plėtra

Numatomas įgyvendinimo laikotarpis

2017-2020

Projekto vertė Eur

399.730,00

ES parama

339.770,00

Valstybės biudžeto lėšos

29.980,00

Savivaldybės lėšos

29.980,00