Bendrojo naudojimo objektų administravimas

Asmenų, pretenduojančių teikti Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas/keitimas

Metiniai planinių valdytojų veiklos patikrinimų planai

Paskirti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriai, sąrašas

Ataskaitos apie atliktus butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos patikrinimus