Bendruomeninių organizacijų taryba

Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Teisės aktai

Ramunė Varnienė, Ukmergės rajono Laičių kaimo bendruomenės pirmininkė, Tarybos pirmininkė
Jolanta Lukšienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Šešuolių seniūnijos seniūnė, Tarybos pirmininko pavaduotoja
Jolanta Čekauskaitė, Ukmergės rajono Vidiškių miestelio bendruomenės narė;
Žilvinas Dirsė, Ukmergės miesto seniūnas;
Angelė Jokubynienė, Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenės pirmininkė;
Svajūnė Kintė, Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenės pirmininkė;
Virginija Sakalienė, Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo bendruomenės pirmininkė;
Salvijus Stimburys, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas;
Darius Varnas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius;

Tarybos sudėtis patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 7- 190