Bendruomeninių organizacijų taryba

Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

Teisės aktai

Angelė Jokubynienė, Ukmergės rajono Valų kaimo bendruomenės pirmininkė; Tarybos pirmininkė
Zita Pečiulienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Ukmergės miesto seniūno pavaduotoja; Pirmininko pavaduotoja
Sandra Babelienė, Ukmergės miesto bendruomenės „Kaimynai“ narė;
Julius Kazėnas, Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas;
Jolanta Lukšienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Šešuolių seniūnijos seniūnė;
Janina Stancikaitė-Strikienė, Rečionių bendruomenės narė;
Salvijus Stimburys, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas;
Rima Takarevičienė, Ukmergės rajono Sližių krašto bendruomenės pirmininkė;
Darius Varnas, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Tarybos sudėtis patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 7-64