Būsto nuomininkams, pageidaujantiems įsigyti nuomojamas gyvenamas patalpas

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“,  asmenys ir šeimos, ne socialinio būsto nuomos sąlygomis nuomojantys Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius savivaldybės būstus, įrašytus į aukščiau nurodytu sprendimu patvirtintą sąrašą, gali rinkos kaina įsigyti jiems nuomojamas gyvenamas patalpas.

Informacija savivaldybės būsto nuomininkams, pageidaujantiems įsigyti nuomojamas gyvenamas patalpas (.docx)
Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas →