Civilinė metrikacija

❗ Informacija dėl santuokų registravimo reikalavimų >>

Civilinės metrikacijos skyrius registruoja:

 • gimimą;
 • santuoką:
 • santuokos nutraukimą;
 • mirtį;
 • įvaikinimą;
 • tėvystės pripažinimą ir nustatymą;
 • vardo ir pavardės pakeitimą.

Į apskaitą įtraukia:

 • užsienio valstybėje įregistruotą gimimą (vaiko, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra LR piliečiai; pilnamečio asmens, įgijusio LR pilietybę);
 • užsienyje mirusių LR piliečių mirtį;
 • bažnytines bei užsienyje įregistruotas santuokas.

Papildo, ištaiso ir atkuria civilinės būklės aktų įrašus, išduoda archyvinius dokumentus ir pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą bei daugiakalbes standartines formas.

Jaunavedžių rankų fragmentas, kuriame matosi vestuviniai žiedai ir vestuvinė puokštė

Kontaktai pasiteiravimui
Regina Jackūnienė
Pavaduotoja civilinei metrikacijai, kab. 8 (Vytauto g. 39)


Dovilė Gineikė
Vyriausioji specialistė, kab. 9 (Vytauto g. 39)


Veronika Jurkevičienė
Vyriausioji specialistė, kab. 7 (Vytauto g. 39)


Santuokų registravimo grafikai 2021-2022 m.

Pareiškėjų prašymu santuokos registruojamos ir antradieniais – penktadieniais.

SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS 2021 METAMS

 • Sausio 16 d.
 • Vasario 6 d.
 • Kovo 20 d.
 • Balandžio 24 d.
 • Gegužės 15 d.
 • Birželio 5 d., 19 d.
 • Liepos 10 d., 24 d.
 • Rugpjūčio 7 d., 21 d.
 • Rugsėjo 18 d.
 • Spalio 16 d.
 • Lapkričio 20 d.
 • Gruodžio 31 d.

SANTUOKŲ REGISTRAVIMO GRAFIKAS 2022 METAMS

 • SAUSIO 22 D.
 • VASARIO 12 D.
 • KOVO 19 D.
 • BALANDŽIO 23 D.
 • GEGUŽĖS 14 D.
 • BIRŽELIO 4 D., 18 D.
 • LIEPOS 9 D., 23 D.
 • RUGPJŪČIO 6 D., 20 D.
 • RUGSĖJO 10 D.
 • SPALIO 22 D.
 • LAPKRIČIO 12 D.
 • GRUODŽIO 31 D.


Gruodžio mėnesį tuokiasi

Gruodžio 3 d.

Išvykoje  Aurimas Grigonis, gim. 1979-09-10 ir Ingrida Šepetienė, gim. 1978-03-23

Gruodžio 21 d.

12:00 Žydrūnas Sadauskas, gim. 1970-11-18 ir Leila Šiaučiulienė, gim. 1968-11-25

13:30 Remigijus Arimavičius, gim. 1970-09-11 ir Edita Vileitienė, gim. 1978-05-07

14:00 Antanas Kalesnykas, gim. 1973-04-10 ir Inga Baliukienė, gim. 1980-03-20

14:20 Lukas Krivickas, gim. 1994-01-26 ir Sandra Žukauskienė, gim. 1986-10-10

15:00 Vaidas Strobeika, gim. 1973-11-07 ir Odeta Šarapajevienė, gim. 1978-09-17

Gruodžio 31 d.

12:30 Darius Žiūra, gim. 1977-03-22 ir Rasa Simanonytė, gim. 1985-09-19

12:45 Anatolijus Orlovas, gim. 1969-03-10 ir Laima Makavičiūtė, gim. 1999-11-28

13:00 Linas Liškauskas, gim. 1979-07-07 ir Inga Polovinkienė, gim. 1980-07-21

13:30 Nerijus Aimontas, gim. 1991-11-29 ir Edita Mikėnienė, gim. 1981-03-03

14:00 Vidas Šalaviejus, gim. 1980-12-31 ir Jurgita Vitkauskaitė, gim. 1987-11-29

14:20 Radi Ivanov, gim. 1998-01-02 ir Evelina Motiejūnaitė, gim. 1996-07-08Valstybės rinkliava už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas

Informacija iš nuo 2017-01-01 įsigaliojusių Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, Teisės aktų registras, 2016-12-18, Nr. 1274.

Valstybės rinkliavos pavadinimas

Dydis (eurais)

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

Santuokos įregistravimą

20,00

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

6,00

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio)

4,90

Vardo, pavardės pakeitimą

12,00

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

6,00

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą

6,00

Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

6,00

Santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose

60,00

Civilinės būklės akto įrašą, liudijančių išrašų išdavimą

2,90

Daugiakalbės standartinės formos išdavimą 

2,90

 


Šių metų spalio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nutarimu pakeistos Civilinės metrikacijos taisyklės
Nustatyta, kad asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą dėl įvairių paslaugų gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per MEP informacinę sistemą. Anksčiau galiojusiose taisyklėse nebuvo galimybės kreiptis registruotu paštu ar per kurjerį.

Informavimo pranešimas apie jūsų duomenų tvarkymą

Pateikdami prašymą, Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Ukmergės rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188752174, adresas: Kęstučio a. 3 LT-20114, Ukmergė, tel. (8 340) 60302, el. p. savivaldybe@ukmerge.lt). Asmens duomenys tvarkomi siekiant įgyvendinti Jūsų prašymą. Tvarkymo pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę. Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo. Jūs turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pasikonsultuoti su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. k.bagdonaviciene@ukmerge.lt. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite www.ukmerge.lt. Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai arba neįgyvendiname Jūsų teisių.Prašymų formos