Darnus miestų vystymasis

Darnus miestų vystymasis

Projektas

 

Darnus miestų vystymasis

Tikslas

Projekto tikslas yra sukurti tvarias visuomenes, kuriose pilietinis dialogas yra vystymosi pagrindas. Projektas visų pirma bus sutelktas į pasaulinį tikslą Nr. 9 „Besiformuojančios pramonės šakos, inovacijos ir infrastruktūra“ ir Nr. 11 „Harmoningai besivystantys miestai ir bendruomenės“.

Siektini rezultatai

Projektas yra Ukrainos Podolės Kameneco, Ukmergės ir Švedijos Mariestad savivaldybių bendradarbiavimo rezultatas. Savivaldybės kartu diskutuos ir parengs darnaus miestų ir bendruomenių vystymosi modelį, taip pat įgyvendins strategijas darbui su „Agenda 2030 planas“. Projektas visų pirma orientuotas į pasaulinius tikslus Nr. 9 „Pramonės, inovacijų ir infrastruktūros plėtra“ ir Nr. 11 „Harmoningai besivystanti plėtra. miestai ir bendruomenės “. Tai apima transporto sprendimus, elektros energijos sistemų plėtrą ir tvarių sprendimų užtikrinimą kasdieniame piliečių gyvenime.

Partneriai

Podolės Kamenecas - Ukraina

Mariestad - Švedija

Įgyvendinimo laikotarpis

2020-2023

Finansavimas

ICLD (Tarptautinis vietos demokratijos centras) savivaldybių partnerystė su Švedijos savivaldybėmis ir regionais.