Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių paslaugų centro plėtra

  • Titulinis
  • Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių paslaugų centro plėtra
Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių paslaugų centro plėtra
Projektas
Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių paslaugų centro plėtra Nr. 08.1.1- CPVA-R-407-01-0009 Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo) ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Teikti dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Ukmergės rajone senyvo amžiaus asmenims ir darbingo amžiaus asmenims su negalia.

Siektini rezultatai

Kapitaliai suremontuotas pastatas (Deltuvos g. 19), įsigyti reikiami baldai ir įranga:

Dienos socialinės globos (20 vietų) ir trumpalaikės socialinės globos su atokvėpiu (8 vietos) paslaugų teikimui senyvo amžiaus asmenims ir darbingo amžiaus asmenims su negalia (išskyrus proto ir psichikos negalią).

Įgyvendinimo laikotarpis

2017–2019

Projekto vertė Eur

493 862,00

Savivaldybės lėšos

74 080,00

Asmuo kontaktams

Jolanta Vytienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

tel. 8 340 60345, el. paštas   jolanta.vytienė@ukmerge.lt .