Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)

  • Titulinis
  • Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)

Projektas

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)

Finansavimo šaltiniai

Klimato kaitos programos lėšos

Tikslas

Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

Siektini rezultatai

Skaičiuojama, kad atnaujinus savivaldybės administracijos automobilių parką ir vietoje taršių automobilių įsigijus 3 ekologiškus bei ekonomiškus elektra varomus M1 klasės automobilius „Hyundai Kona electric Comfort“, bus pasiektas metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 7,76 t CO2e/metus. Savivaldybės administracijai bus išmokėta 12 tūkst. Eur subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų – po 4 tūkst. Eur už kiekvieną įsigytą naują automobilį

Įgyvendinimo laikotarpis

2020–2021

Projekto vertė Eur

116.900,00