Energetinio efektyvumo didinimo projektas

Ukmergės rajono savivaldybė įgyvendina Ukmergės rajono švietimo įstaigų energetinio efektyvumo didinimo projektą. Projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu, tad Projekto įgyvendinimo išlaidas finansuos skelbiamų derybų būdu atrinktas privatus subjektas savo ir (ar) skolintomis lėšomis, o Valdžios subjektas Privačiam subjektui mokės nustatyto dydžio atlygį.

Valdžios subjektas, siekdamas gauti suinteresuotų rinkos dalyvių poziciją dėl pagrindinių Viešojo pirkimo sąlygų optimalumo, skelbia šią viešą rinkos konsultaciją žemiau aptariamomis sąlygomis.

Viešoji rinkos konsultacija (.docx)
Techninė specifikacija (.docx)
Sutartis (.docx)
Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos pastato energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas (.pdf)
Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė" pastato energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas (.pdf)
Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos pastato energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas  (.pdf)
Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos pastato energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas (.pdf)
Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinės mokyklos pastato energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditas (.pdf)