Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu ir Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, jaunos šeimos (abu sutuoktiniai, kurie yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) augina vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų amžiaus), įsigyjančioms pirmąjį būstą Ukmergės rajone, gali pasinaudoti valstybės subsidija.

Informacija šeimoms, pageidaujančioms pasinaudoti Finansine paskata pirmajam būstui įsigyti