Įgyvendinti projektai

Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)
*****
Kairos- paveldas miestų atgaivinimui
*****
[email protected] 2,0
*****
Off Season Art Gardening
*****
Turizmo viešosios infrastuktūros plėtra ir aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams Ukmergės rajone, įrengiant vandens transporto priemonių nuleidimo vietas
*****
Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas
*****
Sveikos gyvensenos skatinimas Ukmergės rajone
*****
Socialinio būsto plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje

*****
Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)

*****
VšĮ Ukmergės ligoninės Priėmimo skyriaus atnaujinimas siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę
*****
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g. atkarpų rekonstrukcija, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste
*****
Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste III etapas
*****
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
*****
Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas
*****
"Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas (M1, M2 klasės)"
*****
"Mažųjų judėjimo džiaugsmas"
*****
"Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui"
*****
"Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui"
*****
"Vidiškių miestelio viešosios kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra"
*****
"Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas"
*****
"Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra"
*****
"Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra"
*****
"Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)"
*****
"Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra"
*****
"Taujėnų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra"
*****
"Siesikų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra"
*****
"Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Vilkmergės klinika“
*****
"Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas UAB „Teragyda“
*****
"Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste"
*****
"Gatvių rekonstrukcija Ukmergės mieste II etapas"
*****
"Gatvių rekonstravimas Ukmergės mieste"
*****
"Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių paslaugų centro plėtra"
*****
„Ukmergės rajono Dainavos gyvenvietės viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“
*****
„Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija“
*****
Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų IKT ir kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) taikymo kompetencijas

*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
"Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms" Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-02-008
*****
*****
"Veprių vidurinės mokyklos pastato modernizavimas"
*****
*****
*****
*****
*****