Kelio ženklų įrengimas


Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas/dublikato išdavimas

Paslauga apima leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti nurodomojo kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo tvarką.

Asmens prašymas išduoti leidimą/leidimo dublikatą pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas

Paslauga apima leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti nurodomojo kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo tvarką.

Asmens prašymas panaikinti leidimo galiojimą pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt 

Paslaugos aprašymas (.docx)Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

Asmens prašymas įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt  

Paslaugos aprašymas (.docx)Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt

Paslaugos aprašymas (.docx)Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Paslauga teikiama asmenims, turintiems teisę statyti transporto priemonę kelio ženklo Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele Nr. 846 „Neįgalieji“ galiojimo zonoje. Į paslaugos apimtį patenka tik tie kelio ženklai, kurie statomi viešo naudojimo erdvėje (pvz., aikštelėse prie daugiabučių namų, viešųjų institucijų).

Asmens prašymas įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose pateikiamas raštu asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt  

Paslaugos aprašymas (.docx)