Civilinė metrikacija


Naujagimio gimimo registravimas

Ši paslauga apima gimimo įrašo įrašymą ir, pagal pageidavimą, gimimo įrašo išrašo išdavimą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
mepis.registrucentras.lt
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Ši paslauga apima užsienio valstybėje gimusio vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ir pilnamečio asmens, įgyjusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimo įtraukimą į apskaitą, sudarant gimimo įrašą ir, pagal pageidavimą, išduodant gimimo įrašo išrašą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
mepis.registrucentras.lt
Įvaikinimo įregistravimas

Ši paslauga apima gimimo įrašo pakeitimo, papildymo įrašo, kuriuo pakeičiami duomenys apie vaiką ir jo tėvus, sudarymą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)mepis.registrucentras.lt
Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto  įrašo pakeitimo ar  papildymo įrašo, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus, sudarymą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto  įrašo pakeitimo ar  papildymo įrašo, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus, sudarymą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Tėvystės pripažinimo registravimas

Ši paslauga apima gimimo įrašo įrašymą; civilinės būklės akto  įrašo pakeitimo ar  papildymo įrašo, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus, sudarymą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo įrašymą, pagal pageidavimą, santuokos įrašo išrašo išdavimą. Norintys susituokti asmeniškai paduoda nustatytos formos prašymą civilinės metrikacijos skyriuje. Santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo įrašymą ir, pagal pageidavimą, santuokos įrašo išrašo išdavimą. Lietuvos Respublikos piliečiai privalo užsienio valstybėse įregistruotas santuokas įtraukti į apskaitą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo įrašymą ir, pagal asmenų pageidavimą, santuokos įrašo išrašo išdavimą. Lietuvos Respublikoje bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje pagal religinės bendruomenės per 10 d. pateiktą nustatytos formos pranešimą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Santuokos nutraukimo registravimas

Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo įrašymą ir, pagal pageidavimą, santuokos nutraukimo įrašo išrašo išdavimą.  Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga  registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo įrašymą ir pagal pageidavimą santuokos nutraukimo įrašo išrašo išdavimą. Lietuvos Respublikos piliečiai privalo užsienio valstybėse nutrauktas santuokas įtraukti į apskaitą.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Mirties registravimas

Ši paslauga apima mirties įrašo įrašymą. Mirtis registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje remiantis medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo arba laivo kapitono Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka sudarytu mirties aktu.

Paslaugos aprašymas (.docx)Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Ši paslauga apima mirties įrašo įrašymą ir, pagal pageidavimą, mirties įrašo išrašo išdavimą. Įtraukiama į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtis.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą. Įrašas anuliuojamas, jei asmeniui įrašyti du vienodi įrašai, jei santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties, jei buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas. Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas pildymas

Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, ištaisymą, papildymą ir pagal pageidavimą atitinkamo civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimą.  

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Vardo, pavardės keitimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo pakeitimą, papildymą po vardo, pavardės pakeitimo ir, pagal pageidavimą, atitinkamo civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)

Prašymas pakeisti vardą, pavardę (.docx)

Prašymas pakeisti vardą, pavardę (iki 16 metų) (.docx)Civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų išdavimas

Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašą liudijančių išrašų, kopijų, nuorašų išdavimą:
- gimimo;
- santuokos sudarymo;
- santuokos nutraukimo;
- mirties.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Ši paslauga apima pažymos išdavimą asmenims, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje. Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, pažymos išduodamos jų pasirinktoje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)