Komunalinio ūkio paslaugos


Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

Ši paslauga apima asmenis (fizinius ar juridinius), norinčius perduoti neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn inžinerinius tinklus bei įrengimus.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@ukmerge.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

Ši paslauga apima asmenis (fizinius ar juridinius), norinčius perduoti turtą neatlygintinai savivaldybės nuosavybėn.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją adresu Kęstučio a. 3, 1 kab., 20114 Ukmergė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@ukmerge.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.