Laidojimo paslaugos


Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės seniūnijų teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į seniūniją arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
Žmogaus palaidojimo vietą ir laiką (vietovė, kapo numeris ir data) patvirtinančių dokumentų ar jų kopijų išdavimas (leidimui žmogaus palaikų ekshumacijai ar perlaidojimui gauti).

Paslauga teikiama – pažyma išduodama mirusiojo artimiems giminaičiams, sutuoktiniui (-ei), pateikus rašytinį prašymą.

Prašymą galima pateikti asmeniui ar įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, kurios teritorijoje yra kapinės, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniu būdu atitinkamos seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją).

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)