Leidimai prekiauti


Leidimų prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Leidimai prekiauti ( teikti paslaugas) viešosiose vietose išduodami:

  • juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą;
  • fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios vykdymo pažymos.

Leidimas suteikia teisę prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje vykstančiuose masiniuose renginiuose arba Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose viešose vietose bei vietose ( svarstoma konkreti vieta), kuriose Lietuvos Respublikos teisės aktai leidžia vykdyti  prekybos ar konkrečių paslaugų teikimo veiklą. 

Paslaugos aprašymas (.docx)Prašymo forma (.docx)
www.epaslaugos.lt