Lietuvių kalbos dienos mokyklose

  • Titulinis
  • Lietuvių kalbos dienos mokyklose

2021 05 04

Balandžio 20-28 dienomis JONO BASANAVIČIAUS gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai Vilma Grigienė, Rasa Ordavičienė ir Saulius Grigas vykdė integruotas fizinio ugdymo ir lietuvių kalbos pamokas.

Orientacinis-pažintinis žaidimas ,,Knyg(neši)ų kelias” skiriamas renginių ciklui ,,Ukmergė - Lietuvių kalbos dienų sostinė 2021".
Pristatome žygio akimirkų ir poetinio žodžio apraiškų MOZAIKĄ (vaizdo įrašas).

2021 04 27

Žodis – kūrybos ir bendravimo pamatas

Šiais metais didelis dėmesys skiriamas lietuvių kalbai, jos puoselėjimui. Ta proga Senamiesčio ir „Šilo“ progimnazijų lituanistės organizavo jaunųjų poetų ir prozininkų konkursą „Pavasarį ir žodį nešu tau ant sparnų...“. Jo tikslas – kūrybiškai prisidėti prie renginių, skirtų paminėti Ukmergę kaip Lietuvių kalbos dienų sostinę. Organizatorių uždavinys – ugdyti kūrybingus, pilietiškus mokinius, suvokiančius meninio žodžio, gimtosios kalbos svarbą.
Konkurse dalyvavo net 94 moksleiviai. Iš jų 24 laureatai apdovanoti diplomais. Jie komisiją nustebino originalumu, menine raiška, darbų žanrų įvairove. Dalyviai kūrė eilėraščius, trioletus, sonetus, miniatiūras, o savo kūrybą papuošė taikliomis, meniškomis iliustracijomis. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos (A.Aukštuolienė, Ž.Kudlinskienė, R.Paškevičienė, M.Pusvaškienė) džiaugėsi savo ugdytinių darbais, puikiomis idėjomis, meile gamtai ir gimtajai kalbai.
Šis konkursas padės tęsti jau anksčiau užmegztus dalykinius ryšius ir glaudų bendradarbiavimą tarp miesto progimnazijų (vaizdo įrašas).