Lietuvos istorijos instituto pažyma apie J. Krikštaponio (Krištaponio) biografiją ir veiklą