Mažųjų judėjimo džiaugsmas

Projekto pavadinimas:

Būstų nuotekų sistemų prijungimas prie Ukmergės m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų Nr. LAAIF-S-31(2020)

Veiksmų programa:

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Vandenų apsaugos kryptis 

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2020 m.

veiklų pabaiga:

2022 m.

Projekto vertė:

161 257,90 Eur

VB lėšos:

104 867,00 Eur

Savivaldybės lėšos:

56 390,90  Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos aplinkosaugos fondo ir savivaldybės lėšos

Projekto tikslas:

Įrengti nuotekų išvadus 62 būstams, kuriuose gyvena socialiai remtini, pensinio amžiaus ar mažas pajamas gaunantys asmenys, neturintys finansinių galimybių savo lėšomis prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Projekto rezultatas:

Įgyvendinant projektą numatoma nutiesti 62 būstams nuotekų surinkimo tinklus per vartotojams nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius ar kitaip valdomus sklypus nuo nuotekų išvadų, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje iki vartotojams priklausančių pastatų (būstų) ar individualių nuotekų tvarkymo įrenginių (nuotekų kaupimo rezervuarų).

Įgyvendinus projektą bus sumažintas neigiamas poveikis gruntiniam vandeniui ir aplinkai. Aglomeracijoje padidės prisijungusių prie centralizuotų nuotekų tinklų gyventojų skaičius.

 

Asmuo kontaktams:

Irma Paškevičienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir infrastruktūros  skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60267, el. paštas   irma.paskevičiene@ukmerge.lt .