Mokinių pasiekimų vertinimas

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas(.pdf)


Ataskaitos:

Analizės: