Naujiena

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Ukmergėje
2021 m. sausio 13 d.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Ukmergėje

Prisijungėme prie visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir, pagerbdami Laisvės gynėjų atminimą, sausio 13-osios rytą languose uždegėme atminimo žvakeles.

Daivos Zimblienės, Valdo Rabazausko, Daivos Gladkauskienės, Violetos Širmenės, Rimos Boškevičienės, Vaidos Kačkutės, Dovilės Gineikės, Vaidos Skinkytės, Vytauto Česnaičio, Ginos Pažiūrienės, Liudos Leščiuvienės, Janinos Jastčembskienės, Zitos Padlipskienės, Adolfo Girdžiūnos, Meilės Jasevičienės, Žydrūnės Karankevičės, Godos Juzėnaitės, Ritos Mikutienės, Kristinos Karpovienės, Vidos Jankūnienės, Dalios Radzevičienės, Editos Ciemnolonskienės, Nijolės Šeduikienės, Arūno Kerzos, Dariaus Kaplūno, Ričardo Matuko, Astos Dutkienės, Vidos Tavoro, Agnės Talalienės, Ritos Maculevičienės, Jurgitos Stankevičienės, Violetos Kvirienės, Jurgos Kriščiūnienės, Ingos Kuliešienės, Jolantos Lukšienės, Skaidrutės Salienės, Daivos Liumparienės, Linos Pežinskienės, Ritos Užuraistienės, Zitos Padlipskienės, Gražinos Litvinovės, Rimos Radzevičienės, vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ darbuotojų nuotraukos.

Visos nuotraukos - savivaldybės "Facebook"paskyroje