Naujiena

Asociatyvioje nuotraukoje - popieriniai eurų banknotai bei eurų monetos.
2021 m. Spalio 13 d.

Aktuali informacija dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems rajono gyventojams

Socialinės paramos skyrius informuoja: kol šalyje tęsiasi ekstremali situacija, nepasiturintiems gyventojams skiriant piniginę socialinę paramą (socialinę pašalpą, būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas) – jų turimas turtas nevertinamas. Turimas turtas nebus vertinamas dar 6 mėnesius po ekstremalios situacijos ir karantino atšaukimo.

Atsižvelgiant į šilumos kainų augimą, maloniai prašome gyventojus kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos, nes, prasidėjus šildymo sezonui, ši parama ypač aktuali mažas pajamas gaunantiems asmenims.

 Primename, kad būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijos teikiamos gyvenamąją vietą būste deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims. Jei būstą nuomojantys asmenys nori gauti būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas, turi būti sudarę su nuomotoju gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešajame registre. 

 Apskaičiuojant vidutines pajamas į pajamas nepriskaitomi vaiko pinigai, neįskaičiuojama ir dalis su darbo santykiais susijusių pajamų bei nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus - nuo 20 iki 40 proc.).

Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinę už šildymą bei vandenį žmonės, tačiau svarbu, kad su tiekėjais būtų sudaryta sutartis dėl skolos apmokėjimo, jeigu teismas nėra priteisęs apmokėti skolą.

Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas:

kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2; kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram – 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. ar būstas šildomas centralizuotai, ar kitos rūšies kuru: malkomis, dujomis ar pan. Nepasiturintiems gyventojams kompensuojama mokesčio už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio. Iš šeimos gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį atimamas 1 VRP dydis (128 Eur), padaugintas iš šeimos narių skaičiaus, o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 1,5 VRP dydžio (192 Eur).

Kompensaciją už karštą vandenį galima gauti, kai išlaidos karštam vandeniui ir jo paruošimui viršija 5 proc. asmens ar šeimos pajamų. Pavyzdžiui, žmogui, kurio gaunamos pajamos siekia 300 eurų, būtų kompensuojamos karšto vandens išlaidos, viršijančios 15 eurų (300 Eur x 0,05). Kompensuojama už normatyvinį vandens kiekį, t. y. 1,5 m3 pirmam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, 1 m3 antram šeimos nariui per mėnesį, 0,5 m3 trečiam ir kiekvienam paskesniam šeimos na- riui per mėnesį.

 Kompensaciją už geriamąjį vandenį galima gauti, kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 proc. asmens ar šeimos pajamų. Pavyzdžiui, vienas gyvenantis asmuo, kurio pajamos per mėnesį – 300 eurų, už geriamąjį vandenį mokėti turėtų ne daugiau kaip 6 eurus (300 Eur x 0,02), o likusi suma turėtų būti kompensuojama.

Norint sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį, galima pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Primename, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skyriuje „Veiklos sritys“ skiltyje „Socialinė parama: kas man priklauso“ skelbiama susisteminta informacija apie paramos rūšis pagal gyvenimo atvejus, taip pat lengvai pasiekiama ministerijos interneto svetainės tituliniame puslapyje spustelėjus reklaminį skydelį, nukreipiantį asmenis į minėtą skiltį, kuri visuomenei prieinama ir šia nuoroda – www.kasmanpriklauso.lt.

Prašymus dėl piniginės socialinės paramos Ukmergės miesto gyventojai gali pateikti elektroniniu būdu per www.spis.lt., siųsti el. paštu [email protected] arba parašytą prašymą atnešti į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, esantį adresu Kęstučio a. 3, Ukmergė. Kaimo seniūnijų gyventojai  gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Kol šalyje tęsiasi ekstremali situacija,  bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui piniginės socialinės paramos mokėjimas gali būti pratęsiamas be atskiro prašymo skirti piniginę socialinę paramą, jei nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamų šaltinis (bet ne jo dydis) ar kitos aplinkybės, turinčios įtakos teisei į piniginę socialinę paramą ir (ar) piniginės socialinės paramos dydžiui, ir asmuo kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos telefonu (pateikiami asmens tapatybę identifikuojantys duomenys – asmens kodas, gyvenamosios (deklaruotos, faktinės) vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.). 

Kilus klausimų, prašome skambinti į Socialinės paramos skyrių šiais tel. nr: (8 340) 60331, (8 340) 60336 arba (8 340) 60337