Naujiena

Nuotraukoje - Adolfas Girdžiūna
2021 m. lapkričio 30 d.

Antano Smetonos gimnazijos direktoriumi dar vieną kadenciją dirbs Adolfas Girdžiūna

Lapkričio 24 dieną vykusį konkursą Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti laimėjo 55 metų Adolfas Girdžiūna. Nuo 2008 metų mokyklai vadovaujančio vadovo kadencija pratęsta dar penkeriems metams.

„Jaučiuosi puikiai, nes dar prieš konkursą gavau labai daug palaikančių palinkėjimų, šypsenų, įpareigojimų iš kolektyvo, draugų ir artimųjų. O po konkurso nuotaika dar labiau pakilo, nes mokytojų šypsenos ir pasveikinimai, esamų ir buvusių mokinių žinutės signalizavo, jog esu teisingame kelyje.

Iš kitos pusės, tas smagus palaikymas ir palinkėjimai toliau kurti gimnaziją, įpareigoja saugoti gimnazijos vertybes ir įgyvendinti svarbius visai gimnazijos bendruomenei pokyčius. Bet žinau, kad turint palaikymo komandą, galima labai daug nuveikti“, - sakė A. Girdžiūna.

Direktorius pasidžiaugė, kad jo vadovaujamoje įstaigoje per pastaruosius penkerius metus yra įvykę daug svarbių pokyčių: gimnazijoje jau keletą metų kasmet vykdomi tarptautiniai projektai su Italijos, Vengrijos, Rumunijos, Indijos mokiniais, nuo 2018 metų dalyvaujama mokyklų modernizavimo projekte, kurio metu mokytojų kabinetai buvo aprūpinti naujausia kompiuterine technika ir kitomis komunikacinėmis priemonėmis, taip pat praturtintos poilsio erdvės bei ženkliai pakilo mokytojų profesinės kompetencijos. 

Pasak A. Girdžiūnos, daug pastangų įdėta, kad kiekvienas gimnazistas patirtų mokymosi sėkmę ir pasiekta, kad gimnazijoje keletas metų nebėra nepažangių mokinių - kasmet mokiniai demonstruoja tik puikius mokymosi pasiekimus laikydami  brandos egzaminus, laimėdami prizines vietas olimpiadose ir konkursuose.

„Man labai svarbi kiekvieno žmogaus savijauta, todėl džiaugiuosi gimnazijoje sukurta puikia bendravimo ir vieni kitų palaikymo aura. Žinau, kad artimiausiu metu gimnazijos laukia jau dabar žinomi iššūkiai: mokytojų trūkumas ir  atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimas. O kiek dar nežinomų iššūkių?“ – teigė gimnazijos vadovas.

A.Girdžiūna pagal specialybę yra matematikos ir informatikos mokytojas. Šią specialybę 1992 metais įgijo tuomečiame Vilniaus valstybiniame pedagoginiame universitete. 2012-2014 metais jis mokėsi ISM vadybos ir ekonomikos universitete, kur įgijo Vadybos krypties švietimo lyderystės programos vadybos magistro laipsnį.

Savo pedagoginę karjerą vyras pradėjo 1992 metais Balelių pagrindinėje mokykloje įsidarbinęs matematikos ir fizikos mokytoju, 1996-1999 m. ėjo šios mokyklos direktoriaus pareigas, nuo 2000-ųjų iki 2007 m. dirbo Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymu, o nuo 2008 m. – šios ugdymo įstaigos direktorius. Veiklus, bendraujantis, puikius organizacinius ir vadovavimo gebėjimus turintis A. Girdžiūna be pagrindinio darbo 2004-2017 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje ėjo vidurinio ugdymo programų akreditavimo eksperto, o 2016-2018 m. - Ugdymo plėtotės centro mokyklų veiklos tobulinimo konsultanto pareigas.

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija

Daivos Zimblienės nuotrauka